Droner_Satellitter_Arktis_2016

Satellitter og droner kan hjælpe befolkningen i Arktis

mandag 29 aug 16

Kontakt

Jens Olaf Pepke Pedersen
Seniorforsker
DTU Space
45 25 97 23

Kontakt

Niels Andersen
Direktionsmedlem med særligt ansvar for erhverv og myndighed
DTU Space
45 25 97 83

Bestil rapporten her

Rapporten: "Satellitter og droner i Arktis - multiuse af en rumbaseret infrastruktur", kan rekvireres ved henvendelse til Maria Tammelin Gleerup via mail til: matag@space.dtu.dk eller downloades ved at klikke på linket her.

Yderligere information kan desuden fås ved henvendelse direkte til seniorforsker på DTU Space, Jens Olaf Pepke Pedersen, på mobil 28 91 87 74.

For første gang præsenteres nu et samlet billede af de muligheder, Danmark har for at etablere en ruminfrastruktur med satellitter og droner i Arktis. Det sker med en en ny rapport, som DTU Space netop har fremlagt. Satellitter og droner kan udgøre grundstammen i en fælles infrastruktur for civilsamfundet og Forsvaret i Arktis, viser rapporten.

Den nye rapport fra DTU Space kommer med inputs til, hvordan befolkning, erhvervsliv og myndigheder i Grønland og på Færøerne kan få glæde af en øget satsning på satellitter og droner.

Rapporten udkommer samtidig på et tidspunkt, hvor Arktis får større og større betydning. Ambassadør Peter Taksøe-Jensens har i sin nylige redegørelse om dansk sikkerheds- og udenrigspolitik direkte anbefalet, at Danmark skal fokusere på sin rolle som arktisk stormagt.  Samtidig har Forsvaret i sommer fremlagt en analyse, hvor man her forbereder sig på at skulle løse flere opgaver i Arktis. Især ved at hævde Kongerigets suverænitet, øge overvågningen af trafikken og miljøet samt udføre eftersøgnings- og redningsopgaver i regionen.

Stort potentiale for forsvaret

For at kunne løse opgaverne effektivt kræver det, at Forsvaret har et opdateret overblik over området, så de kan sende deres enheder de rigtige steder hen, samt at enhederne kan kommunikere med hinanden. Det er en udfordring for Forsvaret i dag, men ifølge forfatteren til den nye rapport fra DTU Space, seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen, kan begge dele kan løses ved øget brug af satellitter til overvågning og kommunikation.

”Det er ikke en investering, som Forsvaret skal afholde alene. Vores rapport viser, at meget af det Forsvaret får brug for i Arktis, er det samme som lokale myndigheder, virksomheder og borgere efterlyser. Det er for eksempel også bedre kortlægning og navigation, hvor satellitter og droner også kan bidrage til løsningen”, siger Jens Olaf Pepke Pedersen.

"Vi bør se investeringer i en rumbaseret infrastruktur i Arktis på lige fod med investeringer i infrastruktur som lufthavne, veje og havne"
Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker DTU Space

Ifølge rapporten kan satellitter og droner udgøre grundstammen i en fælles infrastruktur for Forsvaret og civilsamfundet. For eksempel kan dedikerede kommunikationssatellitter i baner omkring polerne levere bredbånd, der kan dække både militære og civile brugeres behov.

”Vi bør se investeringer i en rumbaseret infrastruktur i Arktis på lige fod med investeringer i infrastruktur som lufthavne, veje og havne. Samtidig vil det være en investering i  den fremtidige vækst og værdiskabelse i Grønland, som i høj grad har brug for nye erhvervsmuligheder”, siger Jens Olaf Pepke Pedersen.

Invitation til nye samarbejder

Rapporten er en del af et projekt, hvor DTU Space undersøger mulighederne for at bruge satellitter og droner i Arktis, som er finansieret af en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Rapporten er blevet fremlagt på et møde i dag med deltagelse af godt 50 af bidragsyderne fra organisationer, styrelser, ministerier, forskergrupper, erhvervsinteresser og Forsvaret. Ifølge Niels Andersen, der er direktionsmedlem for DTU Space med særligt ansvar for erhverv og myndighed, betragter DTU Space ikke betragter rapporten som afslutningen på projektet.

”Vi ser rapporten som en invitation til nye samarbejder om satellitter og droner i Arktis”, siger han.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere