Photo: Colourbox.com

Bedre beskyttelse af forbrugere mod skadelige stoffer

tirsdag 30 aug 16

Kontakt

Ulla Hass
Emerita, professor
DTU Fødevareinstituttet

Kontakt

Anne Marie Vinggaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 49

Kontakt

Kit Granby
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
21 92 46 66

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet skal prioritere de hormonforstyrrende stoffer, der udgør den største risiko for menneskers sundhed, videreudvikle en metode til at screene for flourstoffer i fødevareemballage, samt udvikle en ny model til at forudsige den samlede effekt af forskellige kemikalier, som forbrugere bliver udsat for i dagligdagen. Det er formålene med tre projekter, som indgår i Miljø- og Fødevareministeriets kemipakke. Projekterne skal hjælpe myndighederne med at få styr på, om nogle stoffer skal begrænses eller helt udfases.

Danskere er dagligt udsat for en lang række kemiske stoffer fra mange forskellige kilder. DTU Fødevareinstituttet forsker i et stort antal af de stoffer, som er potentielt skadelige for at vurdere konsekvenserne i forhold til fødevaresikkerheden. Særlig fokus er på hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og udvikling af computermodeller, der kan forudsige de skadelige effekter.

Miljø- og Fødevareministeriet har i august 2016 lanceret en ny kemipakke, der skal sikre mere viden om uønsket kemi i danskernes hverdag og styrke arbejdet med at regulere stofferne gennem EU. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet skal arbejde på tre af de projekter, som indgår i pakken.

I det ene projekt skal forskerne identificere og prioritere de hormonforstyrrende stoffer, som udgør den største sundhedsrisiko. Denne liste skal danne grundlag for myndighedernes videre arbejde i EU om at regulere stofferne i forhold til deres risiko for hormonforstyrrede effekter. Projektet udføres af forskere på DTU Fødevareinstituttet som et projekt under Center for Hormonforstyrrende Stoffer.

Det andet projekt er et forskningsprojekt, hvor forskerne vil udvikle en testmetode uden anvendelse af forsøgsdyr til at forudsige den samlede, såkaldte cocktaileffekt af forskellige thyroidhormonforstyrrende kemikalier, som forbrugere bliver udsat for i dagligdagen. Myndighederne kan med modellen få indblik i, hvilke niveauer af forskellige problematiske kemikalier forbrugere samlet set er udsat for i dagligdagen og de eventuelle konsekvenser af det.

I det tredje projekt skal forskerne videreudvikle metoder til at måle, om forskellige fødevarekontaktmaterialer indeholder fluorstoffer, der kan være skadelige for både mennesker og miljøet. Forskerne vil i arbejdet også revurdere den vejledende grænseværdi, der er sat for totalt organisk fluor i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir.

DTU Fødevareinstituttets forskning vil myndighederne bruge til at få styr på hvilke kemikalier, de eventuelt skal arbejde for at begrænse brugen af eller få fjernet fra forskellige varer i EU.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets kemipakke bygger ovenpå eksisterende indsatser under Kemikalieindsatsen 2014-17 og Fødevareforlig 3. Læs mere i ministeriets pressemeddelelse fra den 28. august 2016: Ny kemipakke styrker viden om skadelig kemi.

Læs også om DTU Fødevareinstituttets aktiviteter og forskningsresultater på kemikalieområdet i et temasite om kemikaliepåvirkninger på instituttets website.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere