Photo: Colourbox.dk

Amish-folk bevæger sig dobbelt så meget som voksne danskere

torsdag 04 feb 16

Kontakt

Jeppe Matthiessen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 44

Voksne danskere bevæger sig generelt mere end amerikanerne men mindre end australierne – og væsentligt mindre end amish-folk i Canada. Det viser en sammenligning af forskellige befolkningers aktivitetsniveau fra DTU Fødevareinstituttet.

Hver tredje dansker tager mindre end de anbefalede 7.500 skridt om dagen og kan dermed betegnes som fysisk inaktive. Det viser tal fra Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet fra DTU Fødevareinstituttet, som ved hjælp af skridttællere har kortlagt, hvor meget danskerne bevæger sig.

En sammenligning med andre landes befolkninger - hvor skridttælling har været anvendt - viser, at danskere er mere aktive end finner, japanere og amerikanere, ligeså aktive som belgiere, men mindre aktive end australiere. Amerikanere og japanere kan betegnes som let aktive, mens danskere, finner og belgiere er moderat aktive, og australiere er moderat aktive til aktive.

Voksne danskeres aktivitetsniveau er halveret på 150 år
"Hvis man ser amish-folkets aktivitetsniveau som et udtryk for aktivitetsniveauet i gamle dage og voksne danskeres aktivitetsniveau som et udtryk for aktivitetsniveauet i det 21. århundrede, tyder det på, at aktivitetsniveauet næsten er halveret i løbet af de sidste 150 år."

Det højeste antal skridt i nyere tid er dog målt blandt amish-folki Canada, som i udstrakt grad lever uden brug af moderne teknologi. I gennemsnit tager en voksen amish 16.000 skridt dagligt – næsten dobbelt så meget som en voksen dansker.

”Hvis man ser amish-folkets aktivitetsniveau som et udtryk for aktivitetsniveauet i gamle dage og voksne danskeres aktivitetsniveau som et udtryk for aktivitetsniveauet i det 21. århundrede, tyder det på, at aktivitetsniveauet næsten er halveret i løbet af de sidste 150 år ,” siger seniorrådgiver Jeppe Matthiessen fra DTU Fødevareinstituttet.

Meget store omkostninger ved fysisk inaktivitet

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO beløber omkostningerne forbundet med fysisk inaktivitet sig til 1.000-2.000 kr. om året for hver borger i Europa i form af øgede udgifter til sundhedsvæsenet samt produktionstab som følge af sygefravær og tidlig død.

Hvis disse tal overføres til Danmark, er de samfundsøkonomiske omkostninger af fysisk inaktivitet på mellem 5,7 og 11,4 milliarder kr. årligt.

Læs mere

Læs mere om undersøgelsen i DTU Fødevareinstituttets e-artikel: Danske kvinder er blevet mindre fysisk aktive (pdf).

Undersøgelsen er også beskrevet i en videnskabelig artikel i Scandinavian Journal of Public Health: Reduction in pedometer-determined physical activity in the adult Danish population from 2007 to 2012.

Datagrundlaget stammer fra Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet, DANSDA, som er den eneste befolkningsundersøgelse, hvor objektivt målte aktivitetsdata indsamles fra en stor repræsentativ udvalgt gruppe fra alle områder af Danmark.

I undersøgelsen indgår både skridttælling og selvrapporterede data om cykling. 160 skridt er lagt til per minut cykling. Data for i alt 1.408 voksne i alderen 18-75 år indgår i analyserne i 2011-2012.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere