Photo: private

Første miljøingeniør med dansk-schweizisk kandidatgrad.

fredag 11 nov 16

Kontakt

Philip John Binning
Senior Vice President, Dean of Graduate Studies and International Affairs
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
21 73 83 09
Den første kandidat er færdiguddannet efter at have fuldført en masteruddannelse i vandmiljø med et år på DTU og et år på EPFL i Lausanne. Han afsluttede sin kandidat med et 12-tals speciale i hydrologi.

En dobbelt kandidatgrad er god at have på CV’et – især når den kommer fra to af de internationalt førende universiteter inden for environmental engineering, DTU og École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). De tilbyder tilsammen et toårigt intensivt masterprogram, hvoraf det ene år foregår på DTU og det andet på EPFL.

Kandidatprogrammets mål er at give de studerende kompetencer til at udvikle bæredygtige løsninger til komplekse miljøspørgsmål, der inddrager andre samfundsrelevante aspekter som eksempelvis lovgivning og økonomi. Schweiziske Adrien Liernur fremhæver flere styrker ved programmet:

”At gennemføre sin master på to forskellige universiteter giver nogle helt unikke kompetencer og muligheder. Jeg har kunnet vælge mellem et stort udbud af kurser, nyde godt af forskellige undervisningsformer og ikke mindst forskellige akademiske og metodemæssige tilgange til miljømanagement. Det har gjort mig godt rustet til i fremtiden at kunne bidrage til at løse de komplekse vandmiljøspørgsmål, vi står over for i Schweiz og resten af verden,” fortæller Adrien Liernur.

Fokus på vandressourcer
"At gennemføre sin master på to forskellige universiteter giver nogle helt unikke kompetencer og muligheder."
Adrien Liernur

Adrien Liernur lærte programmet at kende, allerede da han som bachelor var på Erasmus-ophold på DTU – og var ikke i tvivl om, at han kunne drage store fordele ved at blive en del af masterprogrammet mellem de to universiteter, der har fokus på vandressourcer, urban hydrologi, bioteknologi og miljømanagement.

Uddannelsesleder på DTU Miljø, professor Philip J. Binning, er glad for at have fået den første færdige kandidat fra masterprogrammet.

”EPFL er internationalt førende inden for miljøteknologi og er derfor en naturlig partner for DTU Miljø. Vi etablerede vores 1:1 Masteruddannelse i 2014 for at styrke samarbejdet, og jeg er rigtig glad for, at vores første dimittend blev færdig i år – ligesom det naturligvis er glædeligt, at hans kandidatspeciale ligger inden for et af vores vigtigste forskningsområder på DTU Miljø, nemlig hydrologi."

Der er flere kandidater på vej i programmet, som forhåbentlig vil vokse sig stadig større i de kommende år.

Relaterede Videoer  

Vis flere