Rengbueørred. Foto: DTU Veterinærinstituttet

Fiskefoder med antistoffer skal erstatte antibiotika

tirsdag 12 aug 14
|

Kontakt

Peter M. H. Heegaard
Professor
Center for Diagnostik DTU

IMMFEED

Projektet ’Immunglobulin til fiskeproduktion: Bekæmpelse af infektioner uden antibiotika - IMMFEED’ har modtaget 5.688.698 kr. fra GUDP - Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram under NaturErhvervstyrelsen.

DTU Veterinærinstituttet leder projektet og herudover deltager Aller Aqua A/S, Dansk Akvakultur og KU Sund.

Et nyt forskningsprojekt ledet af DTU Veterinærinstituttet vil erstatte antibiotikabehandling af fiskeyngel med foder, der indeholder naturlige antistoffer mod sygdomsfremkaldende bakterier. Antistofferne oprenses fra fiskeblod. GUDP har støttet projektet med 5,7 mio. kr.

”Fiskeopdrættere vaccinerer mere og mere for at undgå brug af antibiotika, men immunforsvaret hos fiskeyngel er ikke udviklet nok til at vaccination virker effektivt på dem. De problematiske bakterieinfektioner hos yngel kan derfor kun behandles effektivt med antibiotika i dag,” siger projektleder og professor Peter Heegaard fra DTU Veterinærinstituttet.

Han leder derfor et nyt projekt, som skal udvikle og afprøve en alternativ form for forebyggelse.

”Vi vil lave foder beriget med antistoffer mod de sygdomsfremkaldende bakterier, så vi kan gennemføre en såkaldt passiv immunisering af fiskeyngel, så de bliver modstandsdygtige overfor infektionerne,” forklarer Peter Heegaard.

Fiskenes immunsystem vil selv udvikle antistofferne naturligt med tiden, når de bliver udsat for bakterierne, men håbet er, at effekten kan opnås tidligere og forebyggende, hvis de får antistofferne med foderet. Antistofferne kaldes også immunglobulin.

Antistofferne vil blive forsøgt oprenset fra blod opsamlet i forbindelse med almindelig slagtning af fisk. Og foderet vil blive testet på fisk med bakterieinfektionerne yngeldødelighedssyndrom, rødmundsyge og furunkulose, som i dag giver store tab i forbindelse med opdræt af regnbueørreder.

Kyllinger, grise og kalve

DTU Veterinærinstituttet undersøger også mulighederne for passiv immunisering med antistoffer hos andre dyrearter.

I et projekt er der fokus på Campylobacter i slagtekyllinger, som kan fremkalde diarré hos mennesker. De første forsøg har vist reduktion af Campylobacter-niveauet efter fodring med antistoffer oprenset fra blod fra fjerkræslagteri. Læs mere om kyllingerne her.

I et andet projekt fodres fravænningsgrise med antistoffer mod diarré oprenset fra svineplasma. Læs mere om grisene her.

Og i et tredje projekt arbejdes der på at dokumentere, at antistoffer oprenset fra valle har en effekt på diarré hos småkalve. Læs mere om kalvene her.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere