DTU leder nyt dansk fusionssamarbejde

torsdag 03 jun 21

Kontakt

Søren Bang Korsholm
Seniorforsker
DTU Fysik
20 64 55 61

Følgeforskningscentre

Med DANfusion er der nu 4 følgeforskningscentre knyttet til europæiske Big Science-initiativer. ITER, F4E og EUROfusion, CERN, ESA, ESO, ESS, ILL, XFEL og snart også til EMBL.

De tre andre følgeforskningscentre er DANSCATT, IDA og NICE.

I et nyt DANfusion konsortium får DTU selskab af tre andre danske universiteter til at styrke dansk fusionsenergiforskning.

Det nye initiativ vil fungere som et forum, hvor ingeniører og fysikforskere kan mødes for at arbejde på forskning og udvikling for fusion.

DANfusion er det nyeste af Danmarks følgeforskningscentre finansieret af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Disse centre styrker og udvider de nationale akademiske samfund, der er forbundet med europæiske Big Science-faciliteter og især den danske akademiske udnyttelse af de faciliteter, som Danmark er medsponsor for.

Forbedret samarbejde om fusionsforskning

Ud over Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som er det danske EUROfusion-medlem, består DANfusion også af forskergrupper fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet i Odense.

DANfusion skal bruge bevillingen til at give forskere mulighed for at rejse til internationale fusionsenergieksperimenter og også til den nationale tokamak, NORTH, ved DTU samt til at opbygge mere viden på området. Bevillingen vil også gå til at facilitere nationale møder for at fremme samarbejde og vil finansiere ph.d.-studerendes deltagelse i fusionsrelevante sommerskoler.

DANfusion-leder og seniorforsker Søren Bang Korsholm fra DTU Fysik ser frem til mere samarbejde mellem de fire universiteter.

"Vores mål er at styrke forbindelserne og samarbejdet mellem alle de fusionsrelevante forskningsgrupper ved danske universiteter. At arbejde sammen om et Big Science-tema som fusion giver store fordele for danske forskere - og for det felt, vi deltager i" siger Søren Bang Korsholm.

Som et eksempel nævner Søren de erfaringer inden for fjernhåndtering og kraftelektronik, som de nye forskningsgrupper bringer ind.

"Det faktum, at tre af vores medlemmer vandt EUROfusion-forskningsstipendier allerede ved deres første ansøgning i år, viser, at vi kan tilbyde værdifulde bidrag til EUROfusion ved at involvere et bredere felt af danske forskere".

Næste skridt partnerne i DANfusion er at diskutere fælles aktiviteter inden for forskning og videnoverførsel. En kick-off konference på DTU i efteråret 2021 for alle interesserede forskningsgrupper er allerede i støbeskeen. 

Her kan de nye forskningsgrupper lære mere om status og programmer for europæisk fusionsforskning, og alle grupper kan lægge de første skridt hen imod etableringen af et dansk fællesskab inden for fusionsenergiforskning.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere