Photo: Colourbox.com

Kunderne vælger sundere fastfood

mandag 25 nov 13
|

Kontakt

Anne Dahl Lassen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 43

Flere kunder vælger den sundere fastfood, hvis det sunde alternativ er gjort synligt og attraktivt. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet af salget på en burgerrestaurant, hvor ekspedienten gør kunderne opmærksomme på de sundere valgmuligheder.

De seneste år er kvaliteten og sundheden af den mad, danskerne spiser ude, kommet i fokus. Nye produkter kommer løbende på markedet. I projektet SpisVel har DTU Fødevareinstituttet undersøgt, om kunderne vælger anderledes, hvis ekspedienten i en burgerrestaurant gør dem opmærksomme på de sundere valg.

Kundernes energiindtag falder

Undersøgelsen viser, der er tre gange så stort salg af grove boller, når ekspedienten gør opmærksom på, at de findes i sortimentet. Kundernes energiindtag er samlet set 13% lavere ved den kasse, hvor ekspedienten fortæller om muligheden for de sundere valg. Det er især en mindre andel af solgte store måltider, som har betydning.

”Set i lyset af den voksende fedmeepidemi er det et mindre, men brugbart skridt i den rigtige retning, at kunderne vælger mindre portioner og sundere alternativer, når de bliver gjort opmærksom på mulighederne. Det er positivt, at deres samlede energiindtag dermed falder”, siger afdelingschef Gitte Gross fra DTU Fødevareinstituttet, som leder SpisVel projektet.

Sund fastfood kan være god forretning  

Kunderne giver udtryk for, at de gerne vil have sundere måltider, hvis ændringerne ikke påvirker prisen på produkterne. For eksempel vil 73% gerne have mindre fedt i maden, 68% vil gerne have mere frugt og grønt enten i eller til maden, og 64% vil gerne have flere muligheder for at vælge mellem brød, tilbehør og lignende.

”Undersøgelsen peger i retning af, at fastfoodrestauranter har mulighed for at påvirke kundernes valg gennem den måde de præsenterer og markedsfører maden på. De sundere valg skal dog gøres synlige og attraktive for kunderne”, fortæller akademisk medarbejder Anne Dahl Lassen fra DTU Fødevareinstituttet, som har stået i spidsen for undersøgelsen.  

Over halvdelen af kunderne ønsker også måltider, der er dokumenteret sundere - som for eksempel, at de er mærket med nøglehullet.

”Fastfoodrestauranterne kan øge deres forretningsmuligheder ved at tilgodese de kunder, der ønsker sundere måltider og tilbehør. Samtidig kan de hjælpe kunderne med at gennemskue, hvor sundt produktet er eksempelvis gennem nøglehulsmærket. Det er en meget positiv udvikling”, påpeger Gitte Gross.

Læs mere

Læs e-artiklen: Kundernes adfærd og indtag på en fastfoodrestaurant – resultater fra et eksperimentelt forsøg (pdf).

DTU Fødevareinstituttet har gennemført undersøgelsen på en burgerrestaurant i København. Her blev salget ved en forsøgskasse sammenlignet med salget ved de normale kasser. Forsøgskassen adskiller sig ved et display, der påpeger muligheden for at købe gulerødder som tilbehør. Ekspedienten oplyste derudover om muligheden for sundere valg. Kunderne blev modsat de normale kasser ikke gjort opmærksom på muligheden for at opgradere til en stor menu. I alt 217 kunder indgik i undersøgelsen.

SpisVel projektets formål er at øge danskernes adgang til sunde, bæredygtige og velsmagende måltider og mellemmåltider på fastfoodmarkedet. Visionen er at skabe en god platform til en forandring på den lange bane i hele fastfoodbranchen, således at en ny norm bliver skabt, som gør det både nemt og fristende for alle kunder at vælge de sundere og mere bæredygtige måltider.

Projektet ledes af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med deltagere fra Aalborg Universitet, Madkulturen og Fødevarestyrelsen samt en række fødevareproducenter og fødevareoperatører. Projektet er finansieret af GUDP- Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere