Foto: Simon Klein-Knudsen

Ph.d.-kurser i kombination med konferencer letter vejen til forskningsmiljøet

tirsdag 30 aug 16
|

Kontakt

Ole Mejlhede Jensen
professor
DTU Byg
45 25 18 63

Kontakt

Per Goltermann
Professor
DTU Byg
45 25 16 84
At afholde et ph.d.-kursus i forbindelse med en international konference er en stor gevinst for såvel nye som garvede forskere. Det er erfaringen hos DTU Byg, der netop har afholdt et stort arrangement med 13 forskellige faglige indgangsvinkler til bygge- og anlægsforskningen. DTU’s niveau og laboratoriefaciliteter får også en stor del af æren for successen.

I løbet af de seneste uger har 500 forskere og ph.d.-studerende fra næsten 60 forskellige lande besøgt DTU for at deltage i arrangementet Materials, Systems and Structures in Civil Engineering – MSSCE 2016.

DTU Byg har i samarbejde med Teknologisk Institut afholdt ph.d.-kurser, tekniske og faglige møder samt en videnskabelig konference, hvor deltagerne med 13 forskellige faglige indgangsvinkler har præsenteret og diskuteret deres arbejde inden for bygge- og anlægsforskningen.

Fremtidens forskere sluses effektivt ind i forskningsmiljøet

Ifølge professor Ole Mejlhede Jensen, som er faglig ankerperson for MSSCE 2016, har cirka halvdelen af de ph.d.-studerende, som deltog på ph.d.-kurserne, også været med som deltagere på den videnskabelige konference. Det er en effektiv måde at sluse fremtidens forskere ind i det internationale forskningsmiljø, vurderer Ole Mejlhede Jensen.

”De ph.d.-studerende er forpligtede til at lave et bestemt antal konferencepræsentationer i løbet af deres uddannelse. Når præsentationerne kombineres med muligheden for at diskutere deres projekter med ledende forskere inden for deres felt på et ph.d.-kursus, får både de nye og erfarne forskere en stor værdi ud af det samspil,” siger Ole Mejlhede Jensen.

"De ph.d.-studerende er forpligtede til at lave et bestemt antal konferencepræsentationer i løbet af deres uddannelse. Når præsentationerne kombineres med muligheden for at diskutere deres projekter med ledende forskere inden for deres felt på et ph.d.-kursus, får både de nye og erfarne forskere en stor værdi ud af det samspil."
Ole Mejlhede Jensen

Den vurdering deles af Per Goltermann, professor og formand for studienævnet ved DTU Byg.

”Konceptet med at lægge ph.d.-kurser i forbindelse med en international konference er en rigtig god idé – både for de nye forskeres mulighed for at blive kanaliseret effektivt ind i forskningsverdenen og for de faglige miljøers mulighed for at få tilført ny kapacitet i form af nye forskere,” vurderer Per Goltermann, som var tovholder for et fagligt spor om innovation i undervisningen inden for byggematerialer og konstruktioner på den netop afholdte konference.

En af grundene til, at ph.d.-kurserne blev så stor en succes, er DTU’s gode laboratoriefaciliteter, mener Per Goltermann.

”De deltagere, jeg talte med, var imponerede over det høje niveau på ph.d.-kurserne og roste den måde, DTU’s laboratorier blev inddraget i undervisningen. Som både underviser og forsker var det herligt at se den velfungerende vekselvirkning mellem faglige præsentationer og eksperimentelt arbejde i laboratorierne, der prægede ph.d.-kurserne,” siger Per Goltermann.

Professorerne fra lærebøgerne stod klar med et godt råd

En af de ph.d.-studerende, som deltog på både et ph.d.-kursus og konferencedelen af MSSCE 2016, er Lin Chi, der er gæste-ph.d. hos DTU Byg.

Ifølge hende havde oplæggene og laboratoriearbejdet på ph.d.-kurserne en tæt forbindelse til anvendt forskning og inspirerede hende til at prøve nye ting af. Også mødet med de mange garvede forskere var værdifuldt for hende.

”Konferencen gav mig en rigtig god mulighed for at kommunikere med de mange respekterede professorer, som jeg kender fra de lærebøger, jeg har læst i mange år. Jeg fik mulighed for at diskutere nogle af de problemstillinger, der af og til har forvirret mig, og de var virkelig søde til at komme med forklaringer – og gav mig også et godt råd med på vejen. Jeg føler mig virkelig heldig over at have været med,” siger Lin Chi.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere