Søfiskeri på Hald Sø. Foto: Jan Nielsen, DTU Aqua

Ny håndbog til bedre fiskeri i søer

tirsdag 17 sep 13
|
af Line Reeh

Kontakt

Finn Sivebæk
Fiskeplejekonsulent
DTU Aqua
35 88 31 17

DTU Aqua gør den nyeste viden om miljø og fisk i danske søer let tilgængelig for alle online

Lystfiskerforeninger og kommuner, som gerne vil have flere store gedder eller måske mange aborrer i en sø, har fået et nyt digitalt redskab til at forbedre fiskeriet.

”’Søhåndbogen’, som har været vores arbejdstitel, er handlingsorienteret og giver mange svar på de konkrete spørgsmål, som lystfiskere og kommuner ofte stiller os biologer,” siger fiskeplejekonsulent og medforfatter Finn Sivebæk, DTU Aqua.

Som fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua er Finn Sivebæk og kollegaen Jan Nielsen dagligt i kontakt med lystfiskerforeninger, lodsejere og kommuner, som ønsker viden og rådgivning om fiskepleje, miljøforhold og mulige tiltag for at forbedre fiskeriet. Meget af den viden er nu gjort tilgængelig gratis og i digital form via en helt ny sektion om pleje og forvaltning af fiskebestande i søer på DTU Aquas site fiskepleje.dk.

”Målet er at give blandt andet de lokale lystfiskeriforeninger den viden, der er nødvendig, når de vil tage initiativer til at  skabe et godt fiskeri. Det kan f.eks. være gennem styring af den måde, der bliver fisket på eller via anvisninger til, hvordan man kan forbedre vandkvaliteten. Men det kan også være ved at klæde dem på til at gå i dialog med myndighederne og via dette samarbejde få skabt et bedre miljø i søerne.”

"Søhåndbogen er handlingsorienteret og giver mange svar på de konkrete spørgsmål, som lystfiskere og kommuner ofte stiller os biologer."
Finn Sivebæk, fiskeplejekonsulent, DTU Aqua

Online-rådgivningen om søer på fiskepleje.dk inkluderer et hurtigt overblik over  reglerne på området, og hvem man skal have tilladelse fra for at gå i aktion. For mange fiskearter er der fx nogle officielle mindstemål, som ikke kan ændres. Men derudover kan dem, der har fiskeretten, vælge at indføre yderligere begrænsninger for at fremme en bestemt udvikling i fiskevandet, fx for at få større fisk, hvis det er det, man ønsker.

Interessant for mange 

Selv om siden er målrettet lystfiskerne, så mener holdet bag, at alle, der interesserer sig for fiskeri, fiskepleje og vandmiljø i de danske søer, skal kunne bruge siden til at finde nyttig viden, siger projektleder og medforfatter Christian Skov:

”Det kan være sportsfiskere og naturelskere, men også skoleelever, studerende eller miljøarbejdere hos kommuner, miljøministeriet eller andre myndigheder. Siderne er opbygget sådan, at jo dybere man klikker sig ned i de enkelte emner, jo flere detaljer bliver præsenteret.”

I generelle afsnit om de forskellige fiskearters biologi kan man læse om alt fra levesteder til fangstmetoder og fangststatistik. Man kan få et nemt overblik, fx over aborrens foretrukne levesteder, eller klikke sig længere ned, hvis man er interesseret i flere detaljer. Afsnittene er markant udbyggede i forhold til dem, der tidligere har været på fiskepleje.dk, herunder afsnit om flere fiskearter.

Danmarkskort af viden

Forskerne fra DTU Aqua har leveret størstedelen af de forskningsresultater, som danner grundlag for informationerne på sitet, men forfatterne har også indsamlet resultater fra udlandet og fx fra de gamle amter.

For at gøre den indsamlede forskning og undersøgelser direkte tilgængelig rummer håndbogen også en prototype på en såkaldt videnbank, som på sigt skal samle nye og gamle fiskeundersøgelser samt miljørapporter, for søer, der er blevet lavet af myndigheder og institutioner rundt om i landet.  Disse er tilgængelige via et klikbart Danmarkskort, hvor man kan se, hvad der er af viden om et specifikt område, som man er interesseret i.

’Søhåndbogen’ er finansieret af fisketegnsmidlerne på initiativ af Danmarks Sportsfiskerforbund og er skrevet af Christian Skov, Lene Jacobsen, Søren Berg, Jan Nielsen og Finn Sivebæk, alle fra DTU Aqua. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med ny viden.

Se det nye afsnit om miljø og fiskepleje i søer på fiskepleje.dk her
http://www.fiskepleje.dk/soeer.aspx

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere