Foto: Colourbox

DTU Byg med i stort EU-projekt

torsdag 29 jan 15
|

EU har bevilget knap 40 mio. kr. til forskning, der skal munde ud i klare anbefalinger af, hvordan bygninger fra før 1945 efterisoleres. DTU deltager i det stort anlagte forskningssamarbejde, der tæller universiteter over hele Europa.

Det nyetablerede tværfaglige udviklingsområde ReBuild ved DTU Byg deltager i et stort forskningsprojekt, der skal indsamle viden om og erfaring med indvendig efterisolering af bygninger, som i denne sammenhæng er bygninger bygget før 1945.

Projektet hedder RIBuild, strækker sig over fem år og skal munde ud i klare anbefalinger til, hvordan ældre bygninger bedst efterisoleres. Det er støttet af EU-programmet Horizon 2020, og projektstart var 1. januar 2015. Projektet har en værdi af 37 mio. kr., og DTU Bygs andel er godt 5 mio. kr.

40 pct. af den energi, der bruges i Europa, bruges i bygninger og en stor del af denne til opvarmning og køling. Nyopførte bygninger er betydelig bedre isolerede end bygninger bygget før 1945. Der kan derfor spares mange penge på varmeregningen ved at forbedre isoleringen af den ældre bygningsmasse, som alene i etageejendomme til beboelse udgør ca. 60.000 bygninger herhjemme. Dertil kommer offentlige bygninger som eksempelvis skoler samt bevaringsværdige historiske bygninger som slotte og monumentale bygninger.

”Det handler overordnet om at passe på vores ældre huse og bymiljø, og samtidigt forbedre isoleringen og komforten, således at der bruges mindre energi til opvarmning og dermed bidrages mindre til den globale opvarmning.

Desværre er efterisolering af ældre bygningsmasse ofte forbundet med en række problemer, der vanskeliggør arbejdet, og hvor forkerte løsninger kan føre til alvorlige skader som skimmel og nedbrydning af den oprindelige konstruktion. Vi har brug for helt grundlæggende viden om, hvordan nye og gamle materialer spiller sammen, så vi kan omsætte denne viden til klare retningslinjer og designregler for branchen. Jeg har store forventninger til projektet, som vil skabe ny erkendelse og sikre bygninger, der er energirigtige, komfortable og har et sundt indeklima,” siger lektor Ruut Peuhkuri, som er leder af udviklingsområdet ReBuild.

Udviklingsområdet er det fjerde af DTU Bygs fokusområder og samler instituttets forskning, undervisning og innovation i forbindelse med bæredygtig transformation af det byggede miljø. Områdets medarbejdere samarbejder tæt med andre institutter på tværs af DTU, men også med andre universiteter, med erhvervslivet og offentlige myndigheder.

DTU Byg deltager i EU-projektet sammen med andre forskningsinstitutioner fra en række europæiske lande.  Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, en del af Aalborg Universitet, koordinerer projektet.

Læs mere om udviklingsområdet ReBuild ved DTU Byg.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere