Centerleder for Artek Carl Egede Bøggild og minister Nick Nielsen foran Arteks bygning på DTU Lyngby Campus.

Grønlandsk ministerbesøg på DTU

mandag 29 apr 13

Kontakt

Michael Havbro Faber
Professor
Center for Olie og Gas - DTU

Fredag den 19. april besøgte minister for uddannelse, kirke, kultur og ligestilling i det grønlandske selvstyre, Nick Nielsen, DTU. Ministeren blev modtaget af DTU’s rektor Anders Bjarklev og dekan Martin Vigild, og han blev præsenteret for en række af de aktiviteter på DTU, der har relevans for det grønlandske samfund.

Under besøget var der blandt andet stort fokus på uddannelsesaktiviteterne i Artek, Center for Arktisk Teknologi, hvor der i mere end ti år er blevet uddannet ingeniører i arktisk teknologi i et samarbejde mellem DTU og Teknikimik Ilinniarfik (tidligere Bygge og Anlægsskolen)  i Sisimiut.  

Arteks centerleder Carl Egede Bøggild benyttede lejligheden til at fortælle Nick Nielsen om DTU’s planer og visioner for Artek:

”DTU ser et stort potentiale i Artek, og vi har planer om, at antallet af studerende gradvist skal øges fra de nuværende 25 til 125 om året. Vi arbejder mod, at vi kan mere end fordoble optaget blandt de grønlandske unge. De øvrige studerende skal rekrutteres blandt danskere og internationalt – fortrinsvis fra Norden og Nordamerika. Det er visionen, at Artek skal udvikle sig til en egentlig universitetsenhed med et regulært og internationalt campusmiljø. Det skal være et internationalt kraftcenter for tekniske uddannelser og arktisk teknologi – med base i Sisimiut.”  

Uddannelsens forankring i Sisimiut og samarbejdet med Teknikimik Ilinniarfik giver mulighed for at skabe et kraftcenter for tekniske uddannelser og arktisk teknologi samt god synergi. F.eks. får de studerende bedre og lettere muligheder for at foretage studieskift mellem uddannelsesretningerne på institutionerne – f.eks. fra ingeniørstudiet til en erhvervsuddannelse eller omvendt. På den måde kan frafald forebygges.

”At nedbringe frafaldet på uddannelserne er noget, der ligger mig meget på sinde,” udtaler Nick Nielsen. ”Og hvis man på denne måde kan konvertere et frafald til et studieskift, har det min fulde opbakning.”

artek_4.jpg 
Rektor Anders Bjarklev og minister Nick Nielsen underskriver samarbejdsaftale. 

I forbindelse med besøget underskrev Nick Nielsen og DTU’s rektor Anders Bjarklev desuden en ramme- og resultataftale mellem Grønlands Selvstyre og DTU om Artek, der bekræfter det gode samarbejde og baner vejen for de fremtidige udvidelsesplaner.

Nick Nielsen fik desuden præsenteret en række af DTU’s andre arktiske aktiviteter, som foregår i det tværgående center Polar DTU. Her indgår en række DTU-institutter i forskningssamarbejder og myndighedsopgaver, som f.eks. overvågning af isens bevægelser til brug for olieefterforskning.

artek_6.jpg
Institutdirektør Michael Faber, DTU Byg, hvor Artek hører under. 

Institutdirektør Michael Faber, DTU Byg, kunne desuden fortælle, at DTU i samarbejde med blandt andet en række grønlandske virksomheder og institutioner er ved at forberede såkaldt KIC-ansøgning inden for området bæredygtig råstofudvinding. KIC står for Knowledge and Innovation Community og er et stort EU-projekt, hvor man over en periode på 10-15 år løfter en hel sektor på tværs af EU-lande.  

artek_7.jpg
Minister Nick Nielsen møder DTU-studerende.

Som afslutning på besøget mødte Nick Nielsen en gruppe grønlandske studerende på linjen arktisk teknologi. Her fik de studerende direkte adgang til deres minister, som i øvrigt selv er DTU-alumne fra 2010 – dog ikke som arktisk ingeniør – men Nick Nielsen har indgående kendskab til forholdene for grønlandske studerende på DTU – og de udfordringer, der kan være forbundet med det. Så der blev udvekslet erfaringer og fortalt historier som en festlig og lidt mere uformel afslutning på besøget.

artek_8.jpg
Dekan Martin Vigild sammen med to DTU-studerende fra linjen Arktisk Teknologi. 

 

Fotos: Thorkild Amdi Christensen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image