På jagt efter nilfeber-myg. Fotos: DTU Veterinærinstituttet

Nilfeber-myg flytter ind i dansk villakvarter

søndag 19 okt 14
|

Følg overvågningen

Fundene i Greve er gjort i forbindelse med DTU Veterinærinstituttets overvågning af myg og mitter, som udføres for Fødevarestyrelsen. Siden 2011 har instituttet indfanget myg og mitter ved byer, landbrug og naturområder i Danmark, i forbindelse med risikovurdering af de trusler, nye sygdomme udgør i Europa. Resultaterne fra overvågningen kan følges på www.myggetal.dk

Myggen Culex modestus, der kan sprede sygdommen West Nile virus  fra fugle til mennesker, er for første gang fundet i Danmark. DTU Veterinærinstituttet har fundet nilfeber-myggen i Greve nær København i forbindelse med overvågning af smittespredende myg.

Nilfeber-myggen har været på vej nordpå i Europa de sidste 10 år, og nu er den i Danmark. Myggen kan sprede sygdommen West Nile virus, der heldigvis ikke er konstateret i Danmark, men skulle den komme hertil med trækfuglene, er der altså nu myg, som kan sprede den til heste og mennesker.

DTU Veterinærinstituttet fandt myggen i en række overvågningsfælder i Greve syd for København og sporede den til et lille vandhul på stranden ved et villakvarter i Greve, hvor den yngler i stort antal.

”Denne myg stikker gerne mennesker, og der er mange nilfeber-myg pga. den varme sommer. Vores undersøgelser viser, mennesker på stranden blev angrebet af nilfeber-myg mere end én gang i minuttet i august. Det er nu aftaget betydeligt, men der er stadig myg, og vi har fundet dem i store dele af det centrale Greve,” fortæller epidemiolog René Bødker fra Sektion for Epidemiologi ved DTU Veterinærinstituttet.

Europas farligste myg
Arten kom til England syd for London i 2010, og på strandengene i Kent udgør den nu op til 90 % af alle myg.

”Vi ser samme udvikling i Danmark. Nogle sommerdage i Greve har det været den eneste myggeart, der har stukket folk på stranden. Men det er første gang i Nordeuropa, at nilfeber-myg ligefrem slår sig ned i et tæt befolket villakvarter,” fortæller René Bødker og fortsætter:

”Nilfeber-myg er Europas farligste myg, for den spiller den vigtigste rolle i forhold til at overføre West Nile virus fra fugle til mennesker. Myggearten bider nemlig gerne om dagen og angriber både fugle og mennesker. Det er bestemt ikke en myggeart, vi har lyst til at se i et tæt befolket område med mange trækfugle.”

Studerende Mette Frimodt fra DTU Veterinærinstituttet fanger nilfeber-myg i Greve. I midten af august kunne hun fange over 50 angribende nilfeber-myg i timen. Foto: DTU Veterinærinstituttet.
Studerende Mette Frimodt fra DTU Veterinærinstituttet fanger nilfeber-myg i Greve.
I midten af august kunne hun fange over 50 angribende nilfeber-myg i timen.
Foto: DTU Veterinærinstituttet

Ingen virus i Danmark endnu
West Nile feber er en virussygdom hos fugle, som kan spredes til mennesker og heste. De fleste humane infektioner er uden symptomer, men nogle får influenzalignende symptomer som feber, ledsmerter og hovedpine. Hos få udvikler det sig mere alvorligt til f.eks. meningitis, hvilket kan være fatalt. Heste udvikler blandt andet koordineringsproblemer og rystelser i omkring 30 % af tilfældene.

Når mennesker og heste smittes er det næsten altid, fordi nilfeber-myg bliver smittet af vilde fugle, og derefter stikker mennesker og heste. Og det har ført til mange udbrud i Europa. Værst var det i Volgograd og Bukarest i 1990’erne, hvor mere end 800 og 400 måtte indlægges og 59 mennesker omkom. Men hvert år er der nu mindre udbrud i Sydeuropa og Centraleuropa. I 1999 blev sygdommen indført til New York, hvorefter den hurtigt bredte sig til hele USA. Mere end 1500 amerikanere er siden døde af sygdommen.

Nilfeber-myg spreder også afrikansk Usutu virus, der ligeledes er begyndt at brede sig i Europa. Senest er Usutu virus nået helt til Tyskland.

Nilfeber-myg fanget i Greve efteråret 2014. Foto: DTU Veterinærinstituttet
Nilfeber-myg fanget i Greve efteråret 2014. Foto: DTU Veterinærinstituttet

”Der er ikke fundet West Nile virus eller Usutu virus i danske myg, så nilfeber-myg udgør lige nu ikke en større fare end vores andre myg. Men når der er så mange nilfeber-myg i et tætbefolket villakvarter langs en fugletrækrute, er der reel risiko for spredning af West Nile virus, hvis bare en enkelt trækfugl har sygdommen med sydfra” siger René Bødker.

DTU Veterinærinstituttet har tidligere fundet antistoffer mod West Nile virus i trækfugle i Danmark, hvilket viser, at fuglene har været i kontakt med sygdommen på et tidspunkt, men det er ikke ensbetydende med, at de stadig er smitsomme.

"Det er afgørende, at vi nu ved, at myggen er her, og at spredning af sygdommene dermed er mulig, for så vil vi kunne målrette vores overvågning og opdage det hurtigere, hvis vi en dag skulle få et udbrud af Usutu virus eller West Nile virus," forklarer René Bødker.

Opdagelsen af Culex modestus i Greve bliver nu publiceret i ’Journal of Vector Ecology’.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere