Grundfos prisen til verdens førende forsker i at omdanne affald til bioenergi

torsdag 05 okt 17

Kontakt

Irini Angelidaki
Professor
DTU Miljø
45 25 14 29

Grundfosprisen

Siden 2002 har Poul Due Jensens Fond uddelt Grundfosprisen til en forsker, som med sin forskning sætter nye standarder.

Formålet med prisen er at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

Prisen består af skulpturen "Be-Think-Innovate", som er lavet af kunstneren Flemming Brylle samt et kontant beløb på 1 million kroner, hvor 250.000 kroner går direkte til prismodtageren, mens de resterende 750.000 kroner går til videre forskning inden for området.

Professor Irini Angelidaki modtager årets Grundfospris på baggrund af sin mangeårige forskning i at anvende mikroorganismer til energi og andre produkter.

Prisen er siden 2002 blevet uddelt af Poul Due Jensens Fond, og det er syvende gang, en forsker på DTU har modtaget den.

Irini Angelidaki skrev for knap 25 år siden sin ph.d.-afhandling om biogas, og biogas har siden da altid udgjort en større eller mindre del af hendes forskning.

Hun får Grundfosprisen for sin indsats med at udvikle teknologier baseret på mikroorganismer som værktøj, hvor affald og husdyrgødning omdannes til energi og andre nyttige produkter. Hun har bl.a. udviklet en teknologi til at injicere brint i biogasreaktoren og dermed fange CO2 og omdanne den til metan. På den måde kan biogasprocessen tjene som lagringsteknologi for vedvarende energi med brint som mellemstadium. Processen er patenteret og allerede på vej til at blive udnyttet industrielt. En anden ligeledes patenteret teknologi er at bruge industrispildevand sammen med CO2 fra biogas til at producere kemikaliet ravsyre og ren metan. Omdannelsesprocessen sker ved hjælp af energi fra det organiske materiale i spildevandet. 

Disse teknologier baner vejen til en bioøkonomi hvor biomasse kan erstatte fossile brændsler som grundlag for energi og kemikalier og dermed bidrage til at skabe et klimavenligt samfund.

"Prisen gør det muligt for mig fremover at gå mere i dybden og forske i mere langsigtede teknologier. Andre forskningsbevillinger er typisk bundet af faste rammer og stramme tidsplaner. Men gode forskningsgennembrud kræver tid og nogle gange spontanitet. Nu har jeg den frihed, at jeg kan tillade mig at tage den nødvendige tid til at tænke og skabe noget nyt i mit arbejde med at bidrage til en mere bæredygtig verden, hvor vi udnytter naturens egne processer i en teknologisk sammenhæng,” siger Irini Angelidaki.
 
Renere drikkevand resultat af tidligere prismodtagers arbejde
"Gode forskningsgennembrud kræver tid og nogle gange spontanitet"

For fire år siden blev Grundfosprisen tildelt professor Hans-Jørgen Albrechtsen, der også er ansat på DTU. Dengang var temaet for prisen vandteknologi.

”Prisen blev brugt til at fortsætte den forskning, jeg arbejdede med. På det grundlag har jeg udviklet to nye metoder til at optimere driften af vandværker, så vandet bliver renset mere effektivt for henholdsvis pesticider og ammonium,” fortæller Hans-Jørgen Albrechtsen.

Han tilføjer, at han var og stadig er meget stolt over at modtage prisen.

”Grundfos repræsenterer både produktion og innovation, så det er ”godt selskab” at komme i, hvilket i øvrigt også gælder for kredsen af tidligere prismodtagere. Alle er vurderet, bedømt og udvalgt af en meget kompetent komite, så det er på alle måder en stor ære at modtage Grundfosprisen.

Ansvar for bæredygtighed
Grundfosprisen 2017 blev overrakt ved en stemningsfuld ceremoni den 5. oktober på Grundfos, hvor bl.a. Aaron Leopold talte om energi for alle. Han kommer fra Practical Action – en international velgørenheds NGO, der bl.a. arbejder med bæredygtig energi og klimaforandringers betydning i udviklingslande.

Irini Angelidaki holdt også et oplæg om sin forskning. I den forbindelse fortalte hun, at det er noget helt særligt at modtage Grundfosprisen, fordi prisen afspejler virksomheden Grundfos’ store interesse i og ansvarsfølelse overfor bæredygtighed – et tema, der også er karakteristisk for hendes egen forskning. Ligesom hun nævnte, at hele æren ikke tilfaldt hende alene, men også alle de medarbejdere og studerende, hun gennem tiden har samarbejdet med, og som har bidraget til forskningsresultaterne.

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere