Meet the future

Meet the future - Oliver Lylloff

tirsdag 05 maj 20

Kontakt

Oliver Ackermann Lylloff
Postdoc
DTU Vindenergi

Oliver Lylloff er ph.d.studerende ved DTU Vindenergi og optaget af akustik. Interessen for lyd kan han dyrke på DTU Vindenergi i sektionen for Aerodynamisk Design, hvor han er engageret i sit ph.d. projekt, der foregår i Poul La Cour vindtunnellen på DTU Risø Campus.

Oliver tager telefonen hjemme fra privaten på Østerbro i København. Her er lyde i baggrunden af glade børn – alle i husstanden er hjemme pga. Coronavirussens fremturen. Der arbejdes alligevel, så vi holder vores møde som planlagt.

Olivers faglige baggrund er egentlig ikke inden for vindenergi, fortæller han. På spørgsmålet om hvilket studie, han oprindelig kommer fra, svarer han, at han læste Fysik på Københavns Universitet, fordi han interesserede sig for astronomi. ”Men så blev jeg fanget af akustik”, siger han, og det indebar en kursændring i studieretningen. Oliver skiftede derfor til DTU Elektro for at tage sin kandidatuddannelse der. Efter sin dimission fra DTU kredsede tankerne i det små om at fortsætte på DTU som ph.d. studerende, men på daværende tidspunkt manglede det helt rigtige ph.d. projekt i forhold til hans interesse. I stedet fik han job som akustiker og arbejdede i et par år som konsulent i en privat virksomhed, der laver miljøvurderinger omhandlende jernbanestøj og vejstøj.

En dag kontaktede Olivers specialevejleder ham, fordi han havde hørt om et ph.d. opslag på DTU Vindenergi, der matchede Olivers interesse. Timingen var perfekt, for samtidig gik Oliver i det små og savnede udfordringer i sit arbejdsliv og ønskede sig tilbage til arbejdsområdet, han havde beskæftiget sig med på DTU Elektro. Han fik stillingen som ph.d. studerende på DTU Vindenergi i 2017 og blev her knyttet til sektionen for Aerodynamisk Design (AER) med seniorforsker Andreas Fischer som vejleder. I AER arbejder han med at validere støjmålinger foretaget i Poul La Cour vindtunnellen for at sikre præcise såkaldt aero-akustiske målinger.

Formålet med hans ph.d. projekt ”Aero-acoustic wind tunnel tests” er at kunne hjælpe forskere og virksomheder med at evaluere prototyper på fremtidens avancerede vindmøllevingedesign og støjreducerende mekanismer. Ønsket er at isolere og måle støjen, der kommer fra vindmøllevingens profil, forklarer Oliver og uddyber: ”Det er teknisk krævende at fjerne støjen fra vinden i vindtunnellen for at isolere støjen fra vindmøllevingen”.

Hvor vil din forskning blive brugt?
”Udvikling af nye vindmøllevinger kan groft sagt opdeles i tre trin: Først findes et design vha. computersimuleringer, dernæst valideres en prototype af vingeprofilen eksperimentelt i en vindtunnel og til sidst udføres fuldskalaforsøg. Min forskning vil nok blive anvendt i andet trin af den værdikæde, og det vil bidrage til udviklingen af fremtidens vindmøller med større, lettere og mindre støjende vindmøllevinger”, svarer Oliver. Set i et større perspektiv er ambitionen at være med til at skabe mere præcise målemetoder til validering og udvikling af avancerede vindmøllevinger, der kan give en øget energiproduktion i en fremtid uden fossile brændstoffer.

Et andet emne er kulturen på arbejdspladsen DTU Vindenergi. Hvordan oplever du kulturen her?
Oliver fortæller, at han stortrives i Vindtunnelgruppen, som han kalder den lille flok af 6-8 engagerede ansatte, der har deres daglige gang i Poul La Cour vindtunnelen. Ligesom på resten af instituttet er her en god stemning. Hans oplevelse er, at hierarkiet på instituttet er fladt: ”Professoren har altid tid til én, og man kan tale med alle uden at føle, at man er en byrde. På den måde er der god plads og meget venskabeligt.”, siger han og fortsætter med begejstring i stemmen: ”Og så er det fedt at have en leder som Flemming Rasmussen (AER’s sektionsleder, red.), der kan motivere én. Han har været med helt fra forskningen i vindenergiens start og har stadig gejst og er åben for ideer”.

Oliver er også glad for gruppen af ph.d. studerende. ”Det er en stor fordel at have de andre ph.d. studerende at sparre med i hverdagen”, siger Oliver og uddyber: ”I Vindtunnelgruppen er jeg den eneste ph.d. studerende, så det er rart at have kontakten til de øvrige ph.d. studerende på instituttet”.

Har du et godt råd til kommende ph.d. studerende?
”Her på DTU Vindenergi har vi en unik arbejdsplads, hvor der ikke er særlig langt mellem folk på trods af store akademiske forskelle, alt efter hvor man er i sin karriere. Som ansat skal man da udnytte det. Det er dejligt, at jeg har haft mulighed for at tale med alle og enhver på instituttet.”

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere