Indgang

DTU og tre allianceuniversiteter rykker tættere på Bruxelles

onsdag 10 okt 12

Kontakt:

Claus H. Andersen: Kontorchef for Forskningsfinansiering, EU ansøgninger og lobbyisme, tlf.: 4525 1028, mail: cha@adm.dtu.dk

Maria Skou: Kontorchef for Internationale alliancer, tlf.:4525 7135, mobil: 2122 4632, mail: msk@adm.dtu.dk

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Budgetforslaget er på 80 mia. euro (595 mia. DKK) gældende for 2014 -2020. Forhandlingerne om budgettet foregår lige nu. Du kan læse mere om Horizon 2020 her.

Fire førende tekniske universiteter i Europa; én EuroTech Universities-alliance og et kollektivt ønske om at få sat den tekniske videnskab på dagsordenen i EU. Satsningen er ikke set tidligere og omfatter etableringen af det første lobbykontor i Bruxelles, hvor fire tekniske universiteter er gået sammen. Kontoret åbner torsdag d. 11. oktober ved en officiel Netværksaften i Bruxelles.

Kontorets opgave bliver helt overordnet at sørge for, at EuroTech Universities-alliancen bestående af førende tekniske universiteter fra Danmark, Schweiz, Tyskland og Holland, bliver kendt som en værdifuld samarbejdspartner inden for forskning, uddannelse og innovation.

Desuden skal kontoret arbejde målrettet på at gøre de europæiske politikere opmærksomme på nødvendigheden af at satse på den teknisk-videnskabelige forskning og udvikling. Rektor Anders O. Bjarklev, DTU, uddyber:

”Vi sender med åbningen af dette kontor et klart signal til EU’s beslutningstagere om, at vi ønsker at være med til at løfte vores del af ansvaret for at skabe mere vækst og innovation i Europa. Noget der skal gøres ved at satse strategisk på at få de naturvidenskabelige og tekniske løsninger ud og virke i samfundet. Ved at forene vores kræfter i alliancen er det vores overbevisning, at vi kan gøre en langt større forskel, end hvis vi stod alene. Allerede nu har vi flere fælles forskningsprojekter i alliancen, og kontorets arbejde skal bygge bro til EU-institutioner, europæiske virksomheder og samarbejdspartnere. 

Alliancen har allerede identificeret tre tværgående områder inden for Green Tech, hvor universiteterne er førende, og hvor den fælles indsats kan være med til at løse nogle af samfundets store udfordringer. Områderne er: Energieffektive Bygninger (Energy Efficient Buildings and Communities), Vindenergi (Wind Energy) og Solenergi (Interface Science for Photo Voltaics).

Kontoret i Bruxelles skal være med til at give de udvalgte områder mere volumen og gennemslagskraft, og en af måderne dette skal gøres på, er ved at støtte op om det beslutningsgrundlag, som EU-kommissionen foretager sin fordeling af fremtidens forskningsmidler i Horizon 2020 på.

Det vil desuden blive en vigtig opgave at formidle kommissionens temaer og dagsorden tilbage til forskerne i de fire lande. Ved at forskerne igennem kontoret aktivt bidrager til beslutningerne, men samtidig får indsigt i hvad der rører sig i EU, vil det nemlig styrke deres evne til at søge midler fra de store europæiske forskningsprogrammer, som i højere og højere grad er der, hvor forskningskronerne hentes hjem.

Kontoret vil blive bemandet med én person fra hvert af allianceuniversiteterne, og der er ansat en kontorchef, Dr. Andrew Sors, som med mange års erfaring inden for europæisk forsknings- og teknologipolitik samt en baggrund som ingeniør, skal italesætte alliancens dagsorden på den europæiske bane.  

Du kan læse den fælles pressemeddelelse her (PDF på engelsk)

EuroTech Universities består af:

  • Technical University of Denmark - DTU
  • Technische Universität München - TU München
  • Technical University of Eindhoven - TU/e
  • Ecole Polytecnique Fédérale de Lausanne – EPFL

EuroTech Universities er en strategisk alliance mellem førende tekniske universiteter i Europa. Alliancen arbejder i fællesskab på at finde tekniske løsninger på det omgivende samfunds udfordringer. Det nuværende fokusområde er Green Tech, og alliancen har etableret en række pilot forskningsprojekter inden for fx solenergi og energieffektive bygninger.

Du kan læse mere om alliancen her

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere