Foto: Colourbox

Mere sikkerhedsudstyr i biler giver markant større trafiksikkerhed

onsdag 20 mar 13
|

Se rapporten

Rapporten kan læses i sin helhed på DTU Transports hjemmeside

 

Data­bearbejdningen og de statistiske analyser er gennemført som en del af projektet IMPROSA (IMProving Road SAfety), der er støttet af Det Strategiske Forskningsråd.

 

Læs også pressemeddelelse: Ældre biler = større risiko for dødsuheld

En ny undersøgelse fra DTU Transport viser, at en konkret køretøjsforbedring - elektronisk stabilitetskontrol (ESC) - reducerer risikoen for eneuheld med omkring 34 %.  Undersøgelsen er offentliggjort i en rapport, der også henviser til tidligere resultater fra DTU Transport vedrørende betydningen af bilens alder og dermed sikkerhedsniveau for alvorligheden af uheld.

Rapportens hovedresultater

Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken har vist en klart nedadgående tendens hen over de seneste 30-40 år. Det årlige antal dræbte trafikanter er faldet fra et maksimum på 1.213 i 1971 til 175 i 2012 samtidig med, at trafikken er mere end fordoblet.  En effektvurderingsmanual fra DTU Transport, udarbejdet for Trafikstyrelsen, gennemgår metoder til at beregne, hvordan forbedringer i køretøjsteknik vil kunne bidrage til den øgede trafiksikkerhed.

Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, DTU Transport siger: ”ESC har til formål at undgå, at bilen skrider ud og kan derfor forhindre eneuheld. Eksempelvis har vi i manualen beregnet, at ESC reducerer risikoen for eneuheld med omkring 34 %, når der er korrigeret for indflydelsen af diverse baggrundsvariable såsom førers alder, køn, køreerfaring og bilens alder og totalvægt.” 

Tilsvarende beregninger af reduktion i antal uheld kan gennemføres for eksempelvis vognbaneskift-alarm eller blokeringsfri bremser (ABS), ligesom effekten af køretøjsforbedringer på uheldsalvorligheden vil kunne beregnes for eksempelvis airbag, selestrammere og antidyksæder, hvis formål er at mindske skadesgraden af et uheld, givet at dette finder sted.

Et eksempel er betydningen af bilens alder for alvorligheden af uheld. Nyere biler har mere sikkerhedsudstyr, og det er beregnet, at køretøjer af årgang 2010 reducerer førerens risiko for at blive dræbt i uheldet med 37 % sammenlignet med køretøjer af årgang 2000. Tilsvarende falder sandsynligheden for alvorlig personskade med 23 % og for let personskade med 13 %, mens antallet af materielskadeuheld til gengæld stiger.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image