Sundhedsteknologi for ingeniører

Sundhedsvidenskab er også en ingeniørdisciplin

tirsdag 30 maj 17
|
af Tom Nervil

Kontakt

Rasmus Larsen
Prorektor
Rektoratet
45 25 10 10

Kontakt

Thomas Lars Andresen
Institutdirektør, professor
DTU Sundhedsteknologi
25 37 44 86

Sund Teknologi

Konferencen blev arrangeret af DI, DTU og KU med Venstre som vært på Christiansborg d. 19. maj.

Her præsenterede overlæger, professorer og virksomheder konkrete eksempler på excellente samarbejder mellem erhvervsliv og sundhedssektoren.

Konferencen samlede en bred kreds af relevante aktører for at drøfte, hvordan Danmark fremmer udviklingen af ny sund teknologi. 

Sundhedsteknologi

Hvis du vil arbejde i krydsfeltet mellem teknologi og sundhedsvidenskab og være med til at styrke sundhedsvæsenet, så er uddannelsesretningen Sundhedsteknologi måske noget for dig.

Læs mere

Der er stort potentiale i at udvikle ny teknologi, der kan afhjælpe udfordringer på sundhedsområdet – og DTU vil være en del af løsningen.

Danmark står stærkt med hensyn til højteknologiske løsninger til sundhedssektoren. Men der er stadig et stort uudnyttet potentiale, som kan indfries, hvis vi investerer målrettet i det felt, hvor sundhed krydser teknologi. Det er det klare budskab fra industrien og sundhedssektoren, som efterspørger tværvidenskabelige samarbejder.

Som medarrangør af konferencen Sund Teknologi, der foregik på Christiansborg d. 19. maj, har DTU rakt hånden ud mod industrien for at bidrage med at finde løsninger til at gøre tingene smartere, mere effektivt og på tværs af sektorer.

”Sundhedssektoren er forbruger af noget af den mest avancerede højteknologi til diagnostik, monitorering og behandling ikke mindst i forbindelse med patientspecifikke forløb. Samtidig er markedet for sundhedsteknologi globalt ekspanderende,” siger DTU´s prorektor Rasmus Larsen. 

”Vi skal bidrage til dobbeltmålet om både at sikre, at danske borgere har adgang til den bedste og nyeste teknologi, og at danske virksomheder kan udvikle og markedsføre konkurrencedygtige sundhedsteknologiske produkter og tjenesteydelser. Det skal vi opnå ved forsknings- og innovationssatsninger i samarbejde mellem sundhedsvidenskab, teknisk-naturvidenskab og virksomheder” siger Rasmus Larsen. 

Fremtidens sundhedssektor kræver nye løsninger

Et konkret eksempel, hvor DTU er gået aktivt ind på sundhedsområdet, foregår på DTU Nanotech, hvor Thomas L. Andresen beskæftiger sig med, hvordan biomaterialer kan hjælpe med at kurere kræft.

”Når vi skal udvikle nye behandlingsmetoder for cancer, som hvert år tager livet af 8,2 millioner mennesker verden over, så er der behov for at tænke innovativt og anvendelsesorienteret, og det er noget, som særligt ingeniører er gode til. Vi skal samarbejde tættere med lægerne, som er eksperter på det medicinske felt, og dermed finde helt nye løsninger,” siger professor Thomas L. Andresen.

"Forskning og udvikling af sundhedsteknologi har over de senere år flyttet sig fra at foregå på det traditionelle medicinske område til at handle meget mere om engineering."
Thomas L Andresen

Thomas L. Andresen ser ligesom Rasmus Larsen et stort potentiale for fremtidens ingeniører.

”Jeg mener, der er behov for at sætte fokus på Danmark som verdensførende i udvikling af ny sundhedsteknologi, så vi både kan imødegå fremtidige udfordringer i sundhedssektoren og gøre Danmark til eksportland af nye teknologier til gavn for patienter. Forskning og udvikling af sundhedsteknologi har over de senere år flyttet sig fra at foregå på det traditionelle medicinske område til at handle meget mere om engineering. Det giver derfor god mening at satse på, at engineering kommer til at stå endnu stærkere,” siger Thomas L. Andresen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere