Finhvalen fra Blokhus Strand var smittet med sjælden virus

onsdag 27 apr 16

Finhvalen der strandede på Blokhus Strand nær Løkken i Nordjylland i februar var inficeret med morbillivirus. Det er første gang siden 2002 at morbillivirus er påvist i havpattedyr i Danmark.

Den 23. februar 2016 strandede en finhval på Blokhus Strand nær Løkken i Nordjylland. DTU Veterinærinstituttet har efterfølgende undersøgt hvalens hjernevæv, og har påvist smitte med morbillivirus også kaldet ”cetacean morbillivirus”.

Morbillivirus dækker over en gruppe af virus, der bl.a. inkluderer mæslingevirus, hvalpesyge, hundesyge og sælpest. De kan smitte en lang række dyrearter, heriblandt forskellige mårdyr, ræv, hund, sæl og hval. Sygdommen kan forårsage lungebetændelse, diarré, centralnervøse forstyrrelser og dødsfald.

Morbillivirus er kendt for at kunne forårsage stor dødelighed blandt sæler. I Danmark har udbrud af sælpest, også kaldet ”phocine distemper virus”, i både 1988 og 2002 halveret bestanden af spættede sæler. I dag er størstedelen af den danske sælbestand modtagelig overfor smitte med sælpest, og virus vil derfor kunne forårsage stor dødelighed, hvis sælerne udsættes for den. Dog er der til dato ikke observeret tegn på omfattende dødsfald blandt sæler, og meget lidt tyder på, at den type morbillivirus, der kendes fra hvaler, kan overføres til sæler.

”Mennesker kan ikke smittes med sælpest eller morbillivirus fra hvaler, men uvaccinerede hunde er modtagelige, så det anbefales at holde sin hund væk fra døde hvaler, sæler og marsvin. Hvis man finder dem bør man tage kontakt til Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent, der vil sørge for at dyret bliver sendt til undersøgelse,” siger dyrlæge Mette Sif Hansen fra Sektion for Bakteriologi, Patologi og Parasitologi ved DTU Veterinærinstituttet.

Det er første gang at morbillivirus er blevet konstateret i en hval i Danmark, men morbillivirus er tidligere fundet andre steder i verden i bl.a. spækhugger, grindehval og andre delfinarter. I år 2000 blev der tillige konstateret morbillivirus i to finhvaler, der strandede ved den belgiske og franske kyst.

Fundet af finhvalen blev håndteret af den lokale vildtkonsulent, Mogens Sonne Hansen, Naturstyrelsen, Lasse Fast Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, og Morten Tange Olsen, Statens Naturhistoriske Museum. De koordinerede den videre håndtering af hvalen, hvilket involverede flere forskellige institutioner bl.a. Aarhus Universitet, DTU Veterinærinstituttet og Hannover Universitet. 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image