Foto: Arkiv

Sapere Aude: 34,6 mio fra Det Frie Forskningsråd

tirsdag 23 jun 15

Kontakt

Ulrik Lund Andersen
Professor
DTU Fysik
45 25 33 06

Kontakt

Thomas Lars Andresen
Institutdirektør, professor
DTU Sundhedsteknologi
25 37 44 86

Kontakt

Sune Lehmann Jørgensen
Professor
DTU Compute
45 25 39 04

Kontakt

Sebastian Alexander Mödersheim
Lektor
DTU Compute
45 25 37 34

Fire forskere fra DTU belønnes med Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger. Bevillingerne beløber sig til samlet omkring 34,6 mio. kroner til forskning i så forskellige emner som kvante-internet, kræftbehandling, spredning af informationer i sociale netværk og IT-sikkerhed.

Det Frie Forskningsråd uddeler i alt 26 Sapere Aude-bevillinger til en række af Danmarks mest visionære og toneangivende forskere. Bevillingerne er opdelt i kategorierne DFF-Topforsker og DFF-Forskningsleder (se faktaboks nederst). DTU modtager to af hver:

Professor Ulrik Lund Andersen fra DTU Fysik modtager en DFF-Topforsker bevilling på ca. 12 mio. kroner, som skal bruges til at udvikle komponenter til et kvante-internet - en helt ny type netværk, som adskiller sig radikalt fra det internet, vi kender i dag.

Det nye netværk tillader 100 % sikker kommunikation og besidder en regnekraft af enorme dimensioner. Men for at kunne bygge et kvantenetværk er det vigtigt, at man kan kontrollere den mikroskopiske verden, hvor kvantefysikken hersker. Det helt overskyggende mål med projektet er at få fuld kontrol over nogle af de allermindste byggesten eller mere specifikt, at kunne styre en enkelt lyspartikel (foton) med en enkelt atomar partikel. Ideen er at styre fotonen med et atomar farvecenter i et diamantkrystal og forstærke effekten ved at fange fotonen mellem to nano-ledninger. Sådanne studier gavner udviklingen af kvanteinformationssystemer og kan bidrage til forståelsen af den komplekse dynamik af atomare systemer.

Læs mere på DTU Fysiks website og Uddannelses- og Forskningsministeriets website

Professor Thomas Lars Andresen fra DTU Nanotech modtager ligeledes en DFF-Topforsker bevilling på ca. 12 mio. kroner. De skal bruges til et projekt, der skal reprogrammere kroppens eget immunforsvar og give nyt håb i kampen mod kræft.

Andresen vil skabe nye avancerede drug-delivery-systemer, der skal bringe immunstimulerende molekyler frem til kræftpatienters egne immunceller og programmere disse til at genkende kræftceller. Baggrunden for projektet er, at det immunologiske miljø i kræftknuder er reguleret på en måde, hvor patienternes immunforsvar ikke længere angriber kræftceller. Det er dette forhold forhold, projektet skal ændre ved at udvikle nye immunterapeutiske kombinationsbehandlinger. Håbet er, at resultatet bliver ny medicin, der sikrer, at alle kræftknuder i en patient behandles af deres eget immunforsvar, og at behandlingen beskytter mod, at sygdommen kan vende tilbage. Læs mere...

Lektor Sune Lehmann fra DTU Compute modtager en DFF-Forskningsleder bevilling på ca. 6 mio. kroner til måling og modellering af mekanismerne bag spredning af information og indflydelse i sociale systemer.

Spredningsprocesser på sociale netværk er med til at bestemme vores holdninger, hvad vi køber, og hvilke politikere vi stemmer på. I stigende grad bruger virksomheder som Facebook og Google komplekse algoritmer til at nudge os til at følge deres anbefalinger. Når en sådan algoritmedrevet påvirkning af samfundet bliver mere og mere almindelig, er det vigtigt for alle partsholdere - borgere og regeringer, kunder og forretninger - at forstå, hvordan indflydelse i netværk fungerer. En forståelse af spredningsmekanismerne kan bruges til at forstærke positiv adfærd (f.eks. motion, sikker sex, bæredygtighed) eller begrænse negative adfærdstyper (f.eks. rygning, overvægt eller intolerance), men der er også potentiale for misbrug. En bedre forståelse af spredningsprocesser gør, at vi, som samfund, er i stand til at tage informerede beslutninger om denne teknologiske udvikling. Læs mere...

 

Lektor Sebastian Alexander Mödersheim fra DTU Compute modtager en DFF-Forskningsleder bevilling på 4,7 mio. kroner til et projekt, som skal undersøge, hvordan man bevarer IT-sikkerhed når IT-applikationer kombineres.

Hver dag bruger vi internetprotokoller som NemID og ”https” (TLS). Selvom disse protokoller efterhånden er blevet undersøgt ganske detaljeret, er det stadigt uklart, om de er sikre, når de kombineres. Ligesom harmløse kemikalier kan reagere og blive giftige i kombination med andre kemikalier, kan kombinationen af sikre komponenter give et usikkert system. Mödersheims projekt undersøger under hvilke betingelser, man kan give et matematisk bevis for, at det samlede system er sikkert. Projektet omfatter derudover udviklingen af et program, der automatisk kan afgøre, om en given kombination overholder betingelserne, så softwareudviklere hurtigt kan finde svaghederne i deres systemer, og når de er afhjulpet, garantere IT-sikkerheden af det samlede system. Læs mere...

Om Sapere Aude

Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program sigter mod at udvikle dansk forskning gennem uddeling af bevillinger til de dygtigste forskere i Danmark.

DFF-Topforsker henvender sig til excellente forskere på professorniveau, der inden for de seneste 20 år har opnået ph.d.-graden eller har tilsvarende kvalifikationer. En Topforsker-bevilling giver mulighed for fordybelse i en vigtig forskningsmæssig problemstilling i en periode på op til 5 år. Se alle bevillingsmodtagere.

DFF-Forskningsleder. Henvender sig til forskere, typisk på lektorniveau, der inden for de seneste otte år har opnået ph.d.-graden eller tilsvarende og efter et postdocstipendium eller adjunktur har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. En Forskningsleder-bevilling giver mulighed for at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på op til fire år. Se alle bevillingsmodtagere.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere