NSTC

Med havet som udfordrer

mandag 09 dec 19
|

Havet er en krævende modstander, som konstant presser og udfordrer offshore konstruktioner. Det kræver et robust design for at sikre tilstrækkelig levetid for at få energi ud af fx havvindmøller eller platforme i en lang årrække. Derfor har DHRTC udviklet et design for et testcenter på havet som nu sendes i udbud med henblik på at have faciliteterne i operation fra efteråret 2020. Alle med interesse i at bygge på havet får her en unik mulighed for at få viden om havets påvirkning.

Overalt i verden bygges der på havet for at få energi sendt i land. Det kræver gode beregninger på baggrund af viden om blandt andet bølger, havstrømme og vinde at bygge solide konstruktioner, som har en lang levetid på havet. I værste fald kan blot en enkelt bølge forsage store ødelæggelser.

DHRTC arbejder på at bygge et testcenter, som kan give svar på, de faktiske påvirkninger, som havet udsætter fx havvindmøller og platforme for gennem deres levetid på havet. Denne påvirkning er i dag behæftet med usikkerhed bl.a. som følge af manglende kendskab til ekstrem hændelser så som brydende bølger og den kraftoverførsel de forårsager ved mødet med en offshore konstruktion. Endvidere vil test centret kunne afklare en del af den usikkerhed, der i dag opstår ved skalering af påvirkning fra test i bølgerender til fuldskala-konstruktioner.

”Vi bruger havet til en række ting, hvoraf energiforsyning spiller en stor rolle. Vi skal bygge med omtanke for de ekstreme påvirkninger som havet kan udsætte offshore strukturer for således at sikkerheden for konstruktionernes integritet er i orden, også når de rammes af uvant kraftige storme efter at have stået på havet i mange år.” siger Anders Bak-Jensen, Programme Manager hos DHRTC om det kommende testecentre. ”Vi har et design klar til centret, som vi nu sender i udbud. Samtidig er vi i den fase, hvor det sammen med øvrige interessenter afgøres hvilken instrumentring, der i første omgang skal med for at kunne levere kritiske data omkring bølger, påvirkninger og strukturerne bevægelser”

I første kvartal af 2020 skal den fulde finansiering være på plads, så centret kan stå færdiginstalleret og være klar til ibrugtagning for forskere og virksomheder med interesse i at bygge på havet i 2020. Der arbejdes således efter at registrere data allerede fra vinteren 2020/2021.

Testcentret etableres med en facilitetsplatform og en sensorplatform. Den konstruktion sikrer at centrer er forberedt til senere opgraderinger og kan håndtere udvidelse med yderligere sensorstrukturer hvilket på sigt kan vise sig relevant. Den kommende sensorplatform er designet således at dens bevægelsesmønstre matcher full-skala strukturerne for offshore konstruktioner, hvilket giver den bedste forudsætning for at sammenholde data fra testcentret med de eksisterende strukturer.

Testcentret vil blive placeret ca. 4 km vest for Anholt, hvilket er en placering udvalgt i samarbejde med DHI. Placeringen er valgt ud fra, at bølge- og vindforhold giver en unik mulighed for, i skaleret forhold, årligt at registrere de ekstreme bølger som ellers kun forventes ved offshore konstruktioner med 10.000 til 100.000 års interval.

 

Billedtekst:
LIC Engineering har designet de kommende ’platforme’, mens DHI har lokaliseret den potentielt set bedste placering. Det er selve fabrikationen og installationen af de to strukturer, der er i udbud. Planen er at kunne tage testcentret i brug i 2020.


 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere