Photo: Colourbox.com

Metode giver mere viden om skadelige stoffer i fødevareemballage

onsdag 03 jun 15

Kontakt

Linda Bengtström
PhD

En ny metode til hurtigere at undersøge kemiske stoffer i fødevareemballage af pap og papir er udviklet i et ph.d.-projekt på DTU Fødevareinstituttet. Metoden kan bruges til at udvide den eksisterende viden om hvilke kemiske stoffer i emballagen, der potentielt er sundhedsskadelige.

Pap og papir bliver i stor stil brugt i fødevareemballage såsom bagepapir, mikrobølgepopcornsposer og morgenmadsemballage, der er i direkte kontakt med fødevarer. På trods af den omfattende brug af den type emballage, er der begrænset viden om både den kemiske sammensætning af emballagen og de toksikologiske effekter af de kemiske forbindelser.

Screeningstrategi udviklet

Linda Bengtström har i sit ph.d.-projekt i DTU Fødevareinstituttet udviklet en screeningstrategi, som kan bruges til at undersøge og sikkerhedsvurdere fødevarekontaktmaterialer af papir og pap. I screeningen trækkes kemiske forbindelser først ud af emballagen, hvorefter de adskilles i mindre portioner (fraktioner), hvis giftighed måles i celleforsøg.

På den måde er det muligt at fokusere på de fraktioner, som indeholder potentielt hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer. I de ”giftige” fraktioner adskilles de enkelte stoffer, og de sundhedsskadelige stoffer identificeres ved nøjagtig massespektrometri.

Massespektrometri er en meget følsom og nøjagtige analysemetode til at bestemme molekylers masse og struktur. I massespektrometret kan det enkelte molekyle slås i stykker til mindre fragmenter, som er karakteristiske for det specifikke kemikalie, hvorved det som oftest er muligt at identificere kemikaliet.

Ny database over kemiske forbindelser

For at gøre det lettere og hurtigere at identificere de enkelte stoffer i emballagen, har Linda Bengtström opbygget en database over mere end 2.100 kemiske forbindelser, der tidligere er fundet i pap og papir. I fremtiden er det ønsket, at databasen inkorporeres i de massespektrometriske analyser for i højere grad at automatisere identifikationen af de enkelte stoffer, som ellers skal udføres manuelt.

Sundhedsskadelige forbindelser påvist

Ved at bruge sin screeningmetode har Linda Bengtström bl.a. fundet pap og papiremballager med indhold af stoffer med hormonforstyrrende effekter, der stammer fra forurenede genbrugsfibre og fra lim anvendt i nye fibre.

Læs mere

Læs det danske resumé af Linda Bengtströms ph.d.-afhandling: Chemical identification of contaminants in paper and board food contact materials (pdf).

En kopi af ph.d.-afhandlingen er tilgængelig i DTU Fødevareinstituttet. Når artiklerne i afhandlingen er publiceret, bliver hele afhandlingen tilgængelig fra www.food.dtu.dk. Send en e-mail til food@food.dtu.dk, hvis du ønsker at få besked, når det sker.

Ph.d.-arbejdet er finansieret af Fødevareministeriet i et større projekt om håndtering af cocktaileffekter, Cocktail projektet. Formålet med og hovedresultaterne fra Cocktail projektet er nærmere beskrevet i pjecen: Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer (pdf).

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere