DTU maj 2020. Foto: Bax Lindhardt.

DTU åbner forsigtigt op for flere studerende og ansatte

tirsdag 19 maj 20

Kontakt

Claus Nielsen
Universitetsdirektør
45 25 10 02
Universitetsdirektør Claus Nielsen giver en status på den delvise genåbning af DTU. Anden fase omfatter blandt andet mundtlige eksamener, som kræver fysisk tilstedeværelse.

DTU har været fysisk lukket siden 12. marts. Ansatte og studerende har været sendt hjem og har fortsat deres arbejde og studier hjemmefra. Ganske få forskningsområder og kritiske funktioner har været undtaget – bl.a. de, som relaterer sig direkte til coronavirus og covid-19.

I forbindelse med den første runde af den delvise genåbning af universiteterne i slutningen af april blev der givet grønt lys til at udvide antallet af forskningsprojekter, som kunne gennemføres på DTU. I denne indledende fase var det kun et mindre antal forskere, der fik adgang til laboratoriefaciliteterne.

Forsigtig genåbning

Fra mandag den 18. maj blev det i anden fase af genåbningen muligt også at afholde undervisning og eksamener med fysisk fremmøde. Der er dog stadig fastsat en ramme fra myndighederne om, hvor mange studerende, undervisere og medarbejdere, der må være tilstede samtidig.

De studerende, som skal til eksamen, har for eksempel fået besked på først at møde op 30 minutter før eksamen, og de skal forlade campus umiddelbart efter.

Det viser tydeligt, at selvom DTU nu er i færd med at blive genåbnet, så er det en proces, som kommer til at tage et stykke tid, og hvor hvert eneste skridt overvejes nøje, fortæller universitetsdirektør Claus Nielsen:

”En del af de mundtlige eksamener og alle de skriftlige vil derfor stadig foregå online, ligesom rigtig mange medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra,” siger han.

”For det er en meget forsigtig genåbning, vi er i gang med. Alle, som er omfattet, vil have bemærket, hvor omfattende dokumentation, vi beder om. Det gør vi for at sikre os, at DTU fuldt ud lever op til de retningslinjer, som er udstukket af myndighederne, og de aftaler, som er indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet i regi af Danske Universiteter.”

Retningslinjer skal hindre smitte

Inden medarbejdere og studerende møder op på campus, er der sørget for øget rengøring og for, at myndighedernes krav til f.eks. afstand og hygiejne kan overholdes. Samtidig skal alle, som møder op, overholde en lang række yderligere krav, mens de er på DTU, for at undgå risiko for smitte.

Det omfatter blandt andet et øget ansvar for rengøring på eget kontor. De ansatte, som har fået mulighed for at vende tilbage på arbejdet, kan derfor bestille en pose indeholdende rengøringsmiddel til skrivebord og tastatur og en personlig flaske håndsprit - et tilbud, som også vil være gældende i de kommende faser af genåbningen.

”Vi ønsker, at vores medarbejdere og studerende skal føle sig trygge, når de er på DTU. Derfor gør vi, hvad vi kan allerede nu, hvor der kun er få mennesker på campus, for at informere om, hvordan man bør opføre sig, når man vender tilbage. Samtidig får vi mulighed for at se, hvor der kan være behov for at justere i vores retningslinjer,” siger Claus Nielsen.

Næste runde

I genåbningens fase 3 bliver der fra den 8. juni en yderligere åbning af de forskningsaktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse, samtidig med at der generelt åbnes for en øget tilstedeværelse af ansatte.

Det er for tidligt at sige præcis, hvordan det vil tage sig ud på DTU, men det forventes, at myndighederne igen fastlægger nogle overordnede rammer, bl.a. for hvor mange, der må være tilstede samtidig, og hvordan dette skal dokumenteres. Der kan også i den proces være ændrede retningslinjer, som der skal tages højde for.

”Jeg glæder mig personligt meget til, at DTU kan vende tilbage til en form for normaltilstand, hvor vi igen kan mødes. De fysiske rammer, man kommer tilbage til, vil til forveksling ligne det, som man forlod tilbage i marts, og samtidig vil meget selvfølgelig være ændret. Især skal vi omgås hinanden på en ny måde i lang tid fremover for at passe på hinanden og vores familier,” siger Claus Nielsen, og fortsætter:

”Selvom datoen for en fuldstændig genåbning af DTU endnu ikke er kendt, så er vi i fuld gang med at skabe de rammer, som skal sørge for, at genåbningen kan foregå med vores medarbejderes og studerendes sikkerhed som første prioritet, og så vi kan tage imod alle de nye studerende efter sommerferien på en god måde.”