Billede af compiter clusteren, Sophia

Ny computer cluster på Risø Campus

torsdag 19 dec 19
|
af Tom Nervil

Fakta

  • Systemet består af 512 computernoder, der hver består af 2 x AMD 7351 CPU (16 kerner) i alt til 16 384 CPU-kerner. Cluster-sammenkoblingen er et superhurtigt, lavt latency og højt output Melanox infiniband-netværk.
  • 480 noder har 128 GB RAM og 32 noder har 256 GB RAM.
  • SOPHIA klyngen er et samarbejde mellem DTU, DTU Vindenergi og DTU Mekanik, som har bidraget med henholdsvis 7 mio. kr., 10 mio. kr. og 3 mio. kr.

Forskning i vindenergi samt beregning af materialers konstruktion og design er for alvor gået ind i en fase, hvor data og computerkraft spiller en stadigt større rolle.

Når forskere i vindenergi skal lave omfattende beregninger, er det godt at have en veninde med en stor hjerne. Sådan en har Sophia Cluster – DTU´s senest erhvervede High Performance Computer-anlæg (HPC).

Sophia er det græske ord for visdom, og det er netop hvad computeren skal bidrage til på DTU Vindenergi og DTU Mekanik, som skal drive anlægget i fællesskab. 

”Vi håber meget, at det nye HPC-system vil leve op til de generelle forventninger og kan give et godt grundlag for igangværende og kommende HPC-relaterede forskningsprojekter, ”siger seniorforsker Dalibor Cavar, DTU Vindenergi.

Bidrager til en bæredygtig fremrid

Ud over at skabe grundlag for et øget samarbejde mellem institutterne, indgår DTU´s supercomputer også i en overordnet digital satsning. 

”Det er den vej vi gerne vil gå nationalt og internationalt” siger forskningsdekan Katrine Krogh Andersen og fortsætter:

”I DeiC (Danish E-Infrastructure Cooperation, red.) har universiteterne sammen med ministeriet besluttet, at vi efter 2020 nationalt vil investere mere end 100 mio. kr. i nyt udstyr og brugersupport – om året!” 

I det nyligt indgående forlig om forskningsreserven for 2020 er der afsat 1,5 mia. kr. til grøn forskning. 

”Jeg er sikker på at mange af de beregninger der kommer til at foregå på SOPHIA i mange betydninger bliver grønne, og dermed vil bidrage til en mere bæredygtig fremtid!” slutter forskningsdekanen.

Da teknologien og behovet for datakraft udvikler sig hurtigt, har HPC-anlæg typisk kun en levetid på 4-5 år, så der vil også i en forholdsvis nær fremtid være behov for nye investeringer.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere