Foto: Colourbox

Spirituskørsel giver tårnhøj uheldsrisiko

mandag 19 dec 11
|

DRUID

Undersøgelsen er en del af EU-forskningsprogrammet DRUID (Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines). 


DTU Transport er den ene af de danske partnere i projektet. Analyserne af stikprøverne er foretaget af Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut, Retskemisk afdeling.

Læs mere

Læs mere om undersøgelsen i DTU Transports nyhedsbrev: www.transport.dtu.dk

En undersøgelse fra DTU Transport har afsløret, at næsten ⅓ af de alvorligt tilskadekomne bilister har alkohol, narkotika eller medicin i blodet.

Hele 20 % af de dræbte og alvorligt tilskadekomne har indtaget alkohol, langt hovedparten over promillegrænsen. Samtidig viser en anden undersøgelse fra DTU Transport, at der dagligt kører ca. 10.000 bilister rundt i Danmark med en ulovligt høj alkoholpromille.

”Vores forskningsresultater viser, at risikoen for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade vokser ekspotentielt med alkoholpromillen. Ved promiller på 0,5 til 0,8 har man en 2-10 gange højere uheldsrisiko end en upåvirket chauffør, men ved promiller over 1,2 øges den risiko til 20-200 gange mere end normalen. Promiller under lovens grænse viser ikke generelt en forøget risiko; dog ses der ved opdeling på aldersgrupper en kraftigt forøget risiko for de unge (18-24 år).”
Tove Hels, seniorforsker, DTU Transport

Undersøgelsens resultater

Der blev indsamlet oplysninger om forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos 840 alvorligt tilskadekomne bilister og desuden foretaget 3002 stikprøvekontroller af bilister på danske veje. Nogle resultater korrigeret for trafiktæthed viser at:

  • Cirka 10.000 bilister (0,5 %) kører rundt på de danske veje med en ulovlig alkoholpromille hver dag.
  • 20 % af de alvorligt tilskadekomne eller dræbte bilister havde alkohol i blodet.
  • Der er inden for de seneste år sket en stigning i forekomsten af medicin hos bilister (resultater sammenholdt med tidligere undersøgelser).

”Sammenligner vi danske tal op mod de øvrige tal fra den store europæiske DRUID undersøgelse viser det sig, at vi i Danmark har et vist antal unge bilister, der er påvirket af amfetamin samt en generel øget forekomst af medicinpåvirkede bilister. Selv om alkohol er klart det hyppigste stof både i trafikken og hos dræbte og alvorligt tilskadekomne bilister, er det derfor værd at holde et vågent øje med udviklingen inden for forekomst af øvrige psykoaktive stoffer.”
Inger Marie Bernhoft, Seniorforsker, DTU Transport

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere