3D imaging af batteri

Fortsættelsen af DTUs industriportal styrker dansk materialeforskning

tirsdag 13 jan 15
|

Kontakt

Henning Friis Poulsen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 19

Kontakt

Jane Hvolbæk Nielsen
Institutdirektør, professor
DTU Fysik
45 25 32 22

Takket være en bevilling på 2,4 mio. kr. fra Region Hovedstaden fortsætter DTUs succesfulde Imaging Industriportal arbejdet med at forberede og lette danske virksomheders adgang til de to kommende faciliteter i Lund, neutronkilden ESS og synkrotronen MAX IV. Målet er at styrke dansk materialeforskning.

Kort før jul modtog DTUs Imaging Industriportal en bevilling på 2,4 millioner kr. fra Region Hovedstaden. Gennem rådgivning, teknisk support og dataanalyse i relation til 3D imaging af materialer og komponenter skal portalen være brobygger mellem virksomhederne og neutronfaciliteten ESS og synkrotronfaciliteten MAX IV i Lund.

I begrundelsen for bevillingen siger Jakob Øster, Region Hovedstaden: ”ESS og MAX IV, de store anlæg som er under opførelse i Lund, udgør en kæmpe mulighed for at skabe arbejdspladser og styrke hovedstadsregionens renommé som et sted, hvor man tænker nyt. Udbygningen af de målrettede industriportaler er et vigtigt skridt for at underbygge det kompetenceløft, der er nødvendigt for, at de store faciliteter også for alvor kommer de danske virksomheder til gode.”

Fokus på anvendelsesperspektiver skal tiltrække flere virksomheder
Imaging industriportalen blev startet i 2014 med tilskud fra strukturfondsprojektet ”ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen”. Ved udgangen af året havde 13 virksomheder gennemført testforløb med afsæt i konkrete problemstillinger i portalen. Dette har bl.a. ført til oprettelsen en strategisk alliance, CINEMA, med deltagelse af mange aktører fra den danske energibranche.

Målsætningen for 2015 er at fordoble antallet af virksomhedssamarbejder. Specielt er der forventninger til virksomheder indenfor landbrugs-, forsvar-, bygge-, og miljøsektorene, som ikke tidligere har været brugere af industriportalen. Arbejdet med at synliggøre bredden i den industrielle anvendelse af 3D imaging vil foregå i tæt samarbejde med bl.a. DI’s brancheforeninger.

Dansk beamlinje vil give større udbytte til industriportalens brugere
Der arbejdes i øjeblikket hen mod etableringen af en dansk beamlinie, DANMAX, ved MAX IV. Når den er etableret, vil de danske industrier, som bruger portalen, få let og hurtig adgang til den unikke synkrotronfacilitet.

”Vi arbejder allerede nu på højtryk for at imaging industriportalen og DANMAX integreres bedst muligt fra dag et.” udtaler Henning Friis Poulsen fra DTU Fysik.

Det sidste konkrete tiltag, som muliggøres af den nye bevilling, er at samle alle trådene fra samarbejdet i industriportalen mellem universiteter, industri og faciliteter til en ansøgning om et partnerskab, der gerne skulle resultere i at portalen kan få den kritiske masse, der er nødvendig for at dansk industri kan drage det fulde udbytte af investeringerne.

Læs mere:
DTUs Imaging Industriportal
Læs folderen om DTU Imaging
Strukturfondsprojektet ”ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen”.
ESS 
MAXIV

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere