Personlig ventilation reducerer smittespredning

fredag 02 maj 14
|

Kontakt

Mattias Ingerslev

Nyt, lovende ventilationssystem til hospitalssenge indfanger luftbåren smitte og sørger for frisk luft til patienterne.

På hospitaler er det en stor udfordring at undgå smittespredning mellem patienter og mellem patienter og sundhedspersonale. Frygten for SARS, svineinfluenza og andre luftbårne vira har sat myndigheder overalt i verden i alarmberedskab. 

Nu er der måske en løsning på vej. En gruppe studerende er ved at udvikle et nyt personligt ventilationssystem til hospitalssenge. Systemet monteres på sengens hovedgærde og suger patien- tens udåndingsluft til sig og renser det med et HEPA/ULPA-filter, som er et filter, der opfanger en stor del af luftens små partikler, herunder f.eks. bakterier og svampesporer. Desuden bliver vira og bakterier neutraliseret med uv-stråling. Luften blæses ud igen på en måde, så der omkring patienten dannes en kontrolleret luftstrømning, som forhindrer eventuelle skadelige partikler i at spredes. 

”Fordelen ved denne løsning er, at det giver hospitalerne stor fleksibilitet i planlægningen og øger patientsikkerheden, da et større antal patienter end hidtil kan beskyttes mod smitte. Alternativet er nemlig de traditionelle isolationstelte eller simpelthen at pla- cere patienten i isolationsrum, noget som i dag primært benyttes i alvorlige tilfælde,” forklarer studerende Mattias Ingerslev, som er i gang med den sidste del af studiet til civilingeniør i Design og Innovation. Han fortsætter: ”Målet er, at systemet på sigt vil ned- bringe antallet er personer, som smittes under et hospitalsophold. Personlig ventilation omkring hospitalssenge vil også gøre det muligt for hospitalerne at skrue ned for baggrundsventilationen og dermed reducere det samlede energi- forbrug.” 

Mattias Ingerslevs engagement i projektet startede for lidt over et år siden på kurset ’Innovation i produktudvikling’ på DTU Mekanik. ”Vi var et team af studerende fra CBS og DTU, og DTU Skylab var vores faste mødested. Vi havde glæde af DTU Skylab som et prototypeværk- sted,” siger Mattias Ingerslev og tilføjer: ”Skylab er også stedet, hvor jeg har fået flere relevante kontakter og blev klar over de muligheder, der er på området, f.eks. en mentorordning, jeg efterfølgende blev tilknyttet.” 

Mattias Ingerslev er fortsat med et lille team, der er ved at tage skridtet videre. Projektet er nemlig så lovende, at det netop har fået bevilget midler fra DTU til næste fase: udvikling af en fuldt funktionsdygtig prototype, som skal testes i laboratoriet og med testpersoner. Flere virksomheder har allerede vist interesse for systemet, som oprindeligt er udviklet af to indeklima- forskere på DTU Byg, og patenteret i store dele af verden.

Relaterede Videoer  

Vis flere