3D imaging centret, DTU

Nyt dansk forskningscenter får stærk international position

tirsdag 23 jun 20

Kontakt

Henning Friis Poulsen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 19
Den nye danske forskningsinfrastruktur DANFIX får til huse i DTU’s verdensklasse 3D imaging-center. Et nyt fyrtårn relateret til den internationale neutronfacilitet European Spallation Source, ESS, bliver også knyttet til centret.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop bevilget 24 mio. kr. til en ny forskningsinfrastruktur, DANFIX - Den Nationale Røntgen Imaging Facilitet. DANFIX bliver fysisk placeret i 3D imaging-centret på DTU. Centret bliver Europas største af sin art og får med DANFIX styrket sin ledende internationale position i imaging med både røntgen- og neutronstråling. 

"Vi er stolte over at kunne lægge hus til DANFIX i vores nyopførte 3D imaging-center. Her vil hele det danske forskningsmiljø på tværs af naturfaglige, tekniske og sundhedsfaglige videnskaber få glæde af de enestående muligheder, røntgenteknologien giver."
Anders Bjarklev, rektor på DTU

”Vi er stolte over at kunne lægge hus til DANFIX i vores nyopførte 3D imaging-center. Her vil hele det danske forskningsmiljø på tværs af naturfaglige, tekniske og sundhedsfaglige videnskaber få glæde af de enestående muligheder, røntgenteknologien giver. Ved at kunne kigge ind i hårde materialer som metaller eller biologiske knogler vil vi fremover kunne få en langt større forståelse af deres egenskaber og funktion,” siger DTU’s rektor Anders Bjarklev 

DANFIX skal blandt andet bruges til forskning inden for så forskellige områder som energiteknologi, sundhed og den grønne omstilling. Den nye forskningsinfrastruktur vil derudover kunne bidrage til en øget digitalisering af eksempelvis museers samlinger, ligesom den vil kunne give væsentlig viden til udvikling af f.eks. ny sundheds- og produktionsteknologi. 

Tæt sammenhæng til store internationale faciliteter

De nye verdensklassefaciliteter på DTU skal ses i en tæt sammenhæng med de store internationale røntgen- og neutronforskningsfaciliteter, der i disse år opbygges på henholdsvis MAX IV og ESS i Lund. 

”Vi forestiller os, at DANFIX og 3D imaging-centret fremover bliver indgangen til efterfølgende at kunne anvende de endnu mere avancerede røntgen- og neutronfaciliteter på MAX IV og ESS. Begge steder er vi engageret i udviklingen af videnskabelige instrumenter, som vil stå klar til brugerne inden for de næste par år. Her bliver opløsningen i visualiseringen langt større end på vores lokale CT-scannere,” siger professor Henning Friis Poulsen, DTU Fysik, der leder 3D imaging-centret. 

Fyrtårnsmiljø skal bidrage til standarder for forskningen

Henning Friis Poulsen står også i spidsen for et nyt dansk ESS fyrtårnsmiljø, SOLID, som er en del af den danske investering i den nye internationale forskningsinfrastruktur ESS i Lund. SOLID er et af de foreløbig tre forskningsmæssige fyrtårne, der skal bane vej for at udnytte de nye teknologiske muligheder i materialeforskningen, som neutronfaciliteten vil give efter sin åbning om et par år. 

SOLID har fokus på forskningen i hårde krystalliske materialer. 

”I SOLID har vi fokus på at filme i 3D, hvordan strukturen inden i f.eks. batterier eller knogler udvikler sig over tid. Neutron- og røntgenbillederne vil på den måde kunne komplementere hinanden og give os værdifuld ny viden inden for en lang række faglige felter,” siger Henning Friis Poulsen.

SOLID fyrtårnet bliver etableret allerede nu, så de danske forskere har mulighed for at engagere sig i de sidste forberedelser inden åbningen af ESS og bidrage til udformningen af de standarder, der fremover bliver sat for det forskningsmæssige arbejde på verdens kraftigste neutronkilde. 

Både DANFIX og SOLID bliver officielt indviet i efteråret sammen med åbningen af DTU’s nye 3D imaging-center.

Fakta om DANFIX, ESS og MAXIV

DANFIX

DANFIX - Den Nationale Røntgen Imaging Facilitet er etableret i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og DTU. 
Derudover har Region Hovedstaden haft en vigtig rolle i forarbejdet for etableringen af DANFIX. 

ESS

European Spallation Source, ESS, er under opførsel i Lund og forventes klar til de første videnskabelige forsøg i 2023. Neutronkilden bliver væsentligt kraftigere end de øvrige lignende anlæg, der eksisterer i dag. 

ESS vil virke ved at accelerere protoner i en næsten 500 m lang tunnel, hvorefter de vil ramme et 'target' af wolfram og skyde neutroner væk fra wolfram-atomkernerne. Det er det, som kaldes spallation. Neutronerne guides frem til de videnskabelige instrumenter, hvor de kan trænge igennem materialer og vise deres skjulte strukturer helt ned til placeringen af de enkelte atomer.

Det danske ESS-fyrtårn SOLID har fået tildelt 34,8 millioner kroner fra Finansloven.

MAXIV

Røntgenkilden MAX IV, der ligger ved Lund i Sverige, blev indviet i sommeren 2016. 

Røntgenkilden i MAX IV er en synkrotron: en ring, hvor elektroner cirkulerer med tæt på lysets hastighed. Herved afgiver de elektromagnetisk energi i form af røntgenstråling. På MAX IV bevæger elektronerne sig i en væsentligt mere ideel bane i ringen end på andre eksisterende synkrotroner. Det medfører en mere koncentreret form for røntgenstråling, der spreder sig mindre til siderne. Herved opnås både bedre kvalitet i analyseresultaterne og højere hastighed i gennemførelsen af målinger.

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere