Som led i Åbent Entreprenørskab etableres en selvstændig forretningsenhed på DTU Fotonik. Foto: Adam Mørk

Mere forskning skal blive til forretning

torsdag 06 apr 17

Kontakt

Jes Broeng
Centerleder, Professor
DTU Entrepreneurship
24 25 38 35

Forskningsfelter i Åbent Entreprenørskab

De nuværende deltagere er:

DTU

Fotonik, nanofotonik, lyskilder, lasere, sensorer og kommunikationsteknologi, kunstig intelligens, big data, algoritmer, virtual reality, augmented realitiy og digital biologi.

IT-Universitetet

Databaser, big data, kunstig intelligens, machine learning, software, spiludvikling, programmering m.m.

Aarhus Universitet

Naturvidenskab og life science, herunder biomedicin m.m.

Aalborg Universitet

Medical technology, biomarkers, biomechanics, image analysis m.m.

DTU deltager i det nye initiativ Åbent Entreprenørskab, hvor Industriens Fond sammen med i alt fire danske universiteter øger indsatsen med at kommercialisere forskningen.

Åbent Entreprenørskab er navnet på et nyt initiativ, som involverer Industriens Fond og fire danske universiteter, herunder DTU. Initiativet skal øge kommercialiseringen af universiteternes forskning.

En af hjørnestenene i Åbent Entreprenørskab er at oprette en selvstændig forretningsenhed på hvert af de fire universiteter. På DTU oprettes enheden på DTU Fotonik, hvor enheden skal lægge sit fokus på instituttets faglige områder, der bl.a. omfatter lyskilder, lasere, sensorer og kommunikationsteknologi. Forretningsenhederne oprettes decentralt på universiteterne for at sikre et specifikt fokus på kommercialiseringen.

"Forretningsenhederne skal placeres decentralt på det enkelte universitet og beskæftige sig med et bestemt teknologisk felt, der indeholder et stort markedsmæssigt potentiale, og hvor forskningen har høj international klasse. Desuden skal forretningsenhederne bemandes med personer, der både har faglig forståelse for området, men som først og fremmest har erfaringer med entreprenørskab og virksomhedsdrift, og som har et godt netværk og markedskendskab inden for det specifikke teknologiske felt, som den pågældende forretningsenhed fokuserer på. På den måde samles en stærk teknologi, et interessant marked og et hold af dygtige folk, der kan bringe forskningen succesfuldt ud på markedet i form af for eksempel en ny spinout-virksomhed," siger direktør Mads Lebech, adm. Direktør for Industrien Fond.

Og netop det dygtige hold, er nøglen til at lykkes. Det mener Jes Broeng, professor ved DTU Fotonik, der gennem det seneste år har været gæsteforsker på UC Berkeley i Californien, og som i de kommende år skal lede projektet Åbent Entreprenørskab.

"Agendaen med at skabe nye virksomheder og få vores forskning ud at leve i industrien har fyldt meget hos os i de seneste år. Vi er kommet langt, men kan altid komme længere."
Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation og entreprenørskab, DTU

"Mennesker og relationer er vigtige når man skal bygge bro mellem viden og erhverv. At omdanne forskningen til kommercielle succeser kræver derfor, at de rigtige mennesker involveres. Erfaringer peger på, at succesen bedst opnås ved at kommercialisere forskningen under ledelse af eksterne iværksættere med markedskendskab og erfaring inden for virksomhedsdrift i stedet for at lade forskningen forlade universitetet under ledelse af en professor eller en anden forsker. Med inspiration fra Californien tager vi nu en masse typer af aktiviteter med hjem og implementerer dem i en dansk kontekst og på den måde kan vi accelerere kommercialiseringen af forskningen herhjemme," forklarer Jes Broeng, der ved DTU Fotonik har beskæftiget sig med innovation og entreprenørskab.

DTU overgik sin egen rekord i 2016, da 67 virksomheder blev etableret af universitetets forskere og studerende. Alligevel vil DTU gerne udbygge samarbejdet yderligere med det danske erhvervsliv.

"Agendaen med at skabe nye virksomheder og få vores forskning ud at leve i industrien har fyldt meget hos os i de seneste år. Vi er kommet langt, men kan altid komme længere og derfor ser vi Åbent Entreprenørskab som en god mulighed for at blive endnu bedre på det her område," siger Marianne Thellersen, der er koncerndirektør for innovation og entreprenørskab på DTU.

I første omgang er fire universiteter med i Åbent Entreprenørskab, men såfremt resultaterne er positive, så kan metoden bredes ud til at omfatte flere danske forskningsinstitutioner.

Åbent Entreprenørskab sættes for alvor i gang hen over foråret og har modtaget en bevilling på 35 mio. kroner fra Industriens Fond. Projektet evalueres løbende i de kommende år.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere