DTU Veterinærinstituttet leder indsats mod MRSA

tirsdag 18 nov 14
|

Kontakt

Kristian Møller
Institutdirektør & Centerleder
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 89

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bevilliget 35 mio. kr. til et projekt, der skal øge vores viden om smittespredning af resistente bakterier som MRSA og mulighederne for bekæmpelse.

Finansudvalget har givet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri tilslutning til, at der bruges 35 mio. kr. på et treårigt projekt, der skal styrke den forskningsbaserede myndighedsbetjening indenfor smittespredning af resistente bakterier som MRSA (CC398). Se aktstykket her.

DTU Veterinærinstituttet leder projektet, der vil blive udført i tæt samarbejde med Statens Serum Institut, som vil fokusere på smitte af mennesker. Herudover vil DTU Veterinærinstituttet ligeledes koordinere indsatsen i samarbejde med andre relevante aktører.

Ifølge Fødevareministeriet er baggrunden for projektet, at overførsel af MRSA fra dyr til mennesker er en voksende udfordring for sundhedssektoren og fødevaresektoren, og at der er brug for mere viden.

”Dette er en stor fokuseret indsats, som vil give os svar på, hvordan spredningen sker samt hvordan vi effektivt kan bekæmpe MRSA,” siger DTU Veterinærinstituttets direktør Kristian Møller.

Projektet indeholder følgende punkter

  1. Udvikling af en MRSA-spredningsmodel.
  2. Undersøgelse af forekomsten af MRSA i danske svinebesætninger.
  3. Påvisning, kontrol og bekæmpelse af MRSA i svinebesætninger.
  4. Risiko for smitte af mennesker med MRSA.
  5. Samfundsøkonomisk vurdering af eventuelle indsatser mod MRSA.

Indsats på flere områder
En af de store dele af projektet omhandler en model for spredning af MRSA. Dette arbejde skal udføres på DTU Veterinærinstituttet, hvor de eksisterende spredningsmodeller for blandt andet mund- og klovesyge skal videreudvikles, så de kan fortælle om MRSA.

”Vi skal udvikle modeller, der kan fortælle os om spredning af MRSA i svinebesætninger og blandt mennesker samt effekten og de økonomiske konsekvenser af forskellige kontrol- og bekæmpelsesforanstaltninger. Det vil give et godt beslutningsgrundlag for den fremtidige håndtering af MRSA,” forklarer professor Nils Toft, der er leder af Sektion for Epidemiologi ved DTU Veterinærinstituttet.

Fødevarestyrelsens aktuelle undersøgelse af forekomst af MRSA i danske svinebesætninger skal desuden følges op.

”Der skal gennemføres en undersøgelse af udbredelsen og omfanget af MRSA-positive besætninger samt spredningen af MRSA gennem avlssystemet i den danske svineproduktion. Målet er at vi får dannet os et overblik over udbredelsen og omfanget af MRSA-positive besætninger, hvilket blandt andet vil give vigtig baggrundsdata til spredningsmodellen,” fortæller professor Karl Pedersen fra Sektion for Bakteriologi, Patologi og Parasitologi ved DTU Veterinærinstituttet.

Herudover skal de eksisterende analysemetoder til påvisning af udbredelsen af MRSA optimeres, og det skal blandt andet afklares hvilke rutiner og management faktorer, der medvirker til spredning og opretholdelse af infektionen i den enkelte besætning.

Der skal desuden laves en undersøgelse af risikoen for luftbåren spredning af MRSA til mennesker, og risikofaktorerne for smitte af personer uden kontakt til svinebesætninger samt for personer ansat i en svinebesætning skal kortlægges.

Og sidst men ikke mindst skal der udføres en analyse og vurdering af de forventede effekter og erhvervsøkonomiske konsekvenser, som de forskellige forslag vedr. begrænsning af MRSA vil have.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere