Foto: Colourbox

Besætninger med misdannede lam, kid eller kalve tilbydes gratis laboratorieundersøgelse

onsdag 07 mar 12

Schmallenberg virus (SBV), har siden efteråret 2011 spredt sig blandt drøvtyggere i Europa. Virussen er påvist i besætninger tæt ved den dansk-tyske grænse, og der er stor sandsynlighed for, at den nu også findes i danske besætninger.

Dyrlæger kan sende prøver ind til laboratorieundersøgelse ved DTU Veterinærinstituttet, der har en analyse klar til at påvise SBV.

Ifølge Fødevarestyrelsen har SBV især vist sig ved fødsel af død- eller svagfødte lam/kid/kalve med medfødte misdannelser af hoved/hjerne, rygsøjle og lemmer. Hos voksne kreaturer er SBV påvist i forbindelse med diarré, feber og nedgang i mælkeydelsen på op til 50 %. Hos malkefår er observeret tilsvarende symptomer som hos malkekvæg. Sygdomsperioden hos voksne dyr varer ca. en uge. Inkubationsperioden menes at være kort, få dage.

Læs hele nyheden på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere