H2Ocean Concept - Copyright 2011 by VirtualPiE Ltd

DTU vært for møde om bæredygtige energiplatforme på havet

tirsdag 22 jan 13

H2Ocean er navnet på et stort EU-projekt, som skal give et bud på, hvordan man kan designe flydende havplatforme, hvorfra der kan høstes bæredygtig energi. FCH Test Center, DTU’s testcenter for brændselsceller og brintteknologi, bidrager med ekspertise inden for elektrolyse, som bruges til omdannelse af vind- og bølgeenergi til brint. Og testcenteret er den 23.-24. januar vært for et projektmøde for 16 deltagende institutioner fra syv nationer.

H2Ocean-projektet skal munde ud i forslag til, hvordan man kan udforme en platform med vindmøller og bølgekraftanlæg placeret på havet. En del af energien skal benyttes til at drive en fiskefarm, en del til afsaltning af havvand, men størstedelen skal konverteres til brint i et elektrolyseanlæg.

FCH Test Center står for at teste flere forskellige elektrolyseteknologier under de særlige forhold på havet. En elektrolysecelle fungerer ved at spalte vand til ilt og brint ved hjælp af elektricitet, og der skal blandt andet opstilles krav til det vand, som skal bruges i elektrolysecellerne. Brint har den fordel, at det kan lagres og senere bruges som brændstof i en brændselscelle. 

Foreløbig arbejder man i det treårige projekt ud fra to mulige placeringer af platformene, nordøst for Skotland og vest for Spanien, og der regnes på, hvordan disse platforme skal designes med hensyn til udstyr, størrelse, økonomi og placering.

Projektet startede i 2012 og holder den 23. og 24. januar sit tredje møde for de 16 projektpartnere, som er forskningsinstitutioner og relevante virksomheder fra Spanien, Italien, Tyskland, Danmark, England, Skotland og Irland.

DTU Energikonvertering er vært for mødet, der foregår på DTU Risø Campus i Roskilde.

”FCH Test Center er meget tæt på anvendelsen af både brændselsceller og elektrolyseceller. Men vi oplever, at elektrolyseområdet er i stærk vækst for tiden,” siger centerleder Eva Ravn Nielsen, som glæder sig til at vise testcenteret frem for de europæiske partnere i H2Ocean.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Vores forskning gør os uafhængige af fossile brændstoffer

video thumbnail image

Vis flere