Foto: Joachim Rode

Digitale løsninger hjælper patienter til bedre sundhed

mandag 06 mar 17

Kontakt

Jakob Eyvind Bardram
Sektionsleder, Professor
DTU Sundhedsteknologi
45 25 53 11

Læs mere

Platforme og digitale løsninger

Videninstitutioner som DTU kan bl.a. hjælpe sektoren med at udvikle sundhedsteknologiplatforme og digitale sundhedsteknologier, der indsamler, analyserer og behandler data og hjælper patienter til at lykkes bedre med egen behandling.
Personlig sundhedsteknologi vil spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Ny rapport peger på stort vækstpotentiale for life science-virksomheder.

Sundhedsvæsenet står over for store udfordringer. I takt med at vi bliver ældre, og mange fortsat lever usundt, ser man flere aldersrelaterede sygdomme, livsstilssygdomme og kroniske sygdomme. Samtidig er sundhedsvæsenet udsat for et krydspres fra et øget krav om bedre behandling kombineret med et pres for at finde økonomiske besparelser.

Det viser en netop offentliggjort sektorudviklingsrapport, som DTU har udarbejdet sammen med brancheorganisationerne Medicoindustrien, IT-Branchen, DI samt førende DTU-eksperter. Rapporten peger på en række forsknings- og udviklingsprojekter og kommer med et sæt anbefalinger, der kan være med til at sætte gang i udviklingen og anvendelsen af ny teknologi i sundhedssektoren.

Udvikling af ny sundhedsteknologi åbner for store muligheder for at forbedre eksisterende løsninger og udvikle nye sundhedsteknologiske produkter, som kan bidrage til sundhedsvæsenets ydelser. Eksempelvis er sensorer, som før kun var tilgængelige i et klinisk laboratorium med trænet personale, nu tilgængelige for patienter som bærbare digitale sundhedsteknologier.

Vi skal med på erhvervseventyret

Men selv om det danske marked for sundhedsteknologi ofte betegnes som et af de bedste i Europa til at udvikle og afprøve medikoudstyr, bliver danske virksomheder udfordret af sundhedsteknologi-industrier i andre lande, hvor markederne er vokset betydeligt de seneste ti år.

”Danske virksomheder har alle muligheder for at komme med på erhvervseventyret. Der er stærke virksomheder og forskningsmiljøer at trække på samt et smidigt samarbejde med det offentlige sundhedssystem. Men vi skal flytte os endnu mere, end vi har gjort de seneste ti år,” siger Jakob E. Bardram. Han er professor på DTU Compute, direktør for Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) og formand for arbejdsgruppen bag rapporten.

”For de etablerede virksomheder er der et behov for at udvide, forstærke og sammenbinde teknologier. Samtidig er der en masse nye muligheder for nye innovative produkter og services, som kan dokumentere effekten af virksomhedernes produkter og vise, at patienterne får det bedre. Fremover bliver det centralt at kunne vise ’Real World Evidence’- både for virksomhederne og for sundhedsvæsnet.” 

Viden om patienterne

Tendensen betyder, at life science- og medikosektoren i stigende grad kobler informationer og data fra den enkelte patient og de enkelte produkter sammen i digitale løsninger og platforme. Dataene kommer især virksomheder inden for pharma og mediko til gode. En af dem er Novo Nordisk, som er medlem af Medicoindustrien. Thomas Miller, der leder en forskningsenhed for medicinsk udstyr i Novo Nordisk, siger:

”Digital sundhed er en disciplin, der udvikler sig hurtigt og hele tiden medfører nye indsigter, nye teknologier og nye anvendelser af de eksisterende teknologier. Vi ønsker at anvende denne udvikling til at styrke behandlingen af alle de patienter, der hver dag lever med diabetes.”

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere