Tariq Halasa skal udvikle en computermodel, der kan bruges til at bekæmpe yverbetændelse. Foto: DTU Veterinærinstituttet

DTU Veterinærinstituttet skal udvikle computermodel til bekæmpelse af yverbetændelse

fredag 03 okt 14
|

Mælkeafgiftsfonden har bevilliget 12,7 millioner kroner til et forskningsprojekt, der skal sikre en mere effektiv kontrol af smitsom yverbetændelse og dermed bidrage til en fortsat reduktion af antibiotikaforbruget og bedre velfærd hos danske malkekøer.

Yverbetændelse er hovedårsag til antibiotikabehandlinger af malkekøer og har også konsekvenser for dyrevelfærden. Det nye forskningsprojekt skal derfor gøre det nemmere at bekæmpe sygdommen ved blandt andet at undersøge de skyldige bakteriers forskellige egenskaber, afdække væsentlige smittekilder i besætningerne og udvikle nye redskaber til diagnose.

Herudover skal seniorforsker Tariq Halasa fra Sektion for Epidemiologi ved DTU Veterinærinstituttet lede udviklingen af et beslutningsstøtteværktøj.

”Det vil sige en computermodel, der kan beregne hvad der bør gøres med den enkelte ko i forhold til koens infektionsstatus og fremtidspotentiale samt risikoen for sygdomsspredning og sygdomshåndteringen i den enkelte besætning. Det bliver et effektivt værktøj til at sikre de bedste beslutninger i forhold til besætningen samtidig med at der tages hensyn til den enkelte ko,” fortæller han.

Professor Karl Pedersen fra Sektion for Bakteriologi, Patologi og Parasitologi ved DTU Veterinærinstituttet skal desuden være med til at identificere de specifikke bakteriestammer, der er involveret i yverbetændelsen.

Projektet er ledet af Institut for Produktionsdyr og Heste ved Københavns Universitet og herudover deltager også Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet samt Videncenter for Landbrug, Kvæg. Projektperioden er fra 2015 til 2018.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere