Sune Lehmann. Foto: Thorkild Amdi Christensen

Ny app skal afdække smittekæder

torsdag 02 apr 20

Kontakt

Sune Lehmann Jørgensen
Professor
DTU Compute
45 25 39 04
Professor Sune Lehmann fra DTU Compute er den danske bidragyder til en pan-europæisk app, som kan afhjælpe spredning af smitte med coronavirus.

Opdatering 28.04 : Siden denne artikel blev udgivet har Sune Lehmann trukket sig fra projektet pga uenighed om centraliseret vs de-centraliseret protokol for privacy. Læs mere her: https://sunelehmann.com/2020/04/26/contact-tracing/

130 forskere fra otte europæiske lande og 17 forskellige virksomheder og organisationer – herunder DTU – har gennem de seneste uger udviklet en ny app, som kan fortælle brugerne, om de har været tæt på en person, som er smittet med coronavirus.

Projektet hedder Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT). Som navnet antyder, sker sporingen vel at mærke fuldstændig anonymt. Ingen får at vide, hvem den smittede er, kun om man har været i nærheden af vedkommende.

Fuld anonymitet

I flere lande i Asien har man siden udbruddet af coronavirus brugt lignende metoder, som dog ikke har været anonymiseret i tilstrækkelig grad. Det har fungeret, men også medført afsløringer af folks privatliv og stigmatisering af enkeltpersoner. Og det er netop målet med PEPP-PT at undgå dette, fortæller professor Sune Lehmann, som er eneste danske deltager i projektet:

”Nu, hvor der er stor usikkerhed i samfundet, er det vigtigt, at vi holder os til teknologier, folk føler, de kan stole på, og som på den måde kan være med til at understøtte det sammenhold, der er brug for. Derfor var udfordringen i forhold til ’proximity tracing’ at konstruere en app, som ikke går på kompromis med folks privatliv.”

Løsningen fungerer via Bluetooth. Appen skaber et midlertidigt ID, som den udveksler med en anden bruger, hvis afstanden bliver tæt nok. ID’erne bliver krypteret og kun gemt lokalt. Hvis en bruger testes positiv for coronavirus, kan lægen bede vedkommende om at gøre det muligt for andre at se, at dette ID tilhører en smittet person. Herfra adviserer appen selv dem, som vedkommende har været i nærheden af.

Skal afhjælpe smittespredning i hele Europa

Modtagerne får ikke at vide, hvem den smittede er, hvor kontakten har fundet sted, eller hvornår. Beskeden er kort og godt, at man har været tæt på en inficeret person. På den måde er alle sikret fuld anonymitet – i fuld overensstemmelse med GDPR. Målet er, at appen på sigt skal fungere overalt i Europa.

”Efterhånden som de europæiske samfund begynder at åbne op for, at borgerne igen kan bevæge sig frit, er der brug for løsninger, som uden at invadere folks privatliv kan hjælpe med at spore de smittede og advare deres kontakter. Nogle af de løsninger kunne trække på nye, digitale muligheder, som kan implementeres i hele samfund og på tværs af landegrænser. Her er et af de mest oplagte værktøjer folks telefoner, fordi de alligevel følger os over alt,” siger Sune Lehmann.

Til daglig forsker han i, hvordan mennesker fungerer og kommunikerer i netværk – understøttet af digitale teknologier. Han står blandt andet bag projektet SensibleDTU, hvor 1000 DTU-studerende blev udstyret med mobiltelefoner, som overvågede deres adfærd i hidtil usete detaljer. Det er på den baggrund – og fordi flere af hans tidligere ph.d.-studerende har unik viden om at sikre brugeres privatliv, at han blev inviteret ombord i projektet. Derudover har Sune Lehmann gennem flere år undersøgt, hvordan informationer bevæger sig på bl.a. sociale medier – en mekanisme, der til en vis grad kan sammenlignes med spredning af virus.

Håber på myndighedernes opbakning

Sune Lehmann understreger, at appen først rigtigt kommer til sin ret, når samfundene lukker op igen, og folk genoptager deres normale liv med f.eks. arbejde, undervisning og rejser. I den situation kan smittekæderne blive aktiveret igen, hvis man ikke hurtigt opdager og isolerer nye tilfælde.

Appen findes endnu ikke i en dansk version, men det er Sune Lehmanns håb, at de danske myndigheder vil overveje brugen af den, efterhånden som testkapaciteten stiger, og samfundet begynder at nærme sig en normaltilstand.

Læs mere

Læs meget mere om PEPP-PT på projektets hjemmeside.

 

To corona-projekter

Sune Lehmann medvirker i endnu et coronarelateret  projekt, hvor han sammen med forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet skal bidrage til krisehåndteringen ved hjælp af bl.a. big data-analyser, maskinlæring og adfærdspsykologi. Forskningen skal hjælpe os til at forstå sammenhængen mellem regeringens håndtering af krisen, mediebilledet, befolkningens adfærd og udbredelsen af smitte.  Projektet er støttet af Carlsbergfondet med 25 mio. kr. Læs mere om projektet.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere