Seniorforsker Tariq H. Halasa fra DTU Veterinærinstituttet er partner i projektet. Foto: DTU Veterinærinstituttet

Nyt værktøj skal reducere paratuberkulose

fredag 28 jun 13
|

Kontakt

Anne Wärme Lykke
Communications Officer
DTU Biosustain
21 12 37 70

DTU Veterinærinstituttet er med i et nyt projekt om udviklingen af et beslutningsværktøj, som bl.a. skal udpege, hvornår det er bedst at tage en ko med sygdommen paratuberkulose ud af produktionen. Målet er en positiv effekt på både landmandens økonomi, dyrevelfærden og klimaet.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet har bevilget godt 4,2 millioner kroner til forskning og udvikling af et beslutningsværktøj, der kan hjælpe landmænd med at vurdere, hvornår en malkeko skal tages ud af mælkeproduktionen alt efter dens ydelse og sundhedstilstand.

Værktøjet udvikles specifikt til besætninger, der har specielle programmer for at undgå paratuberkulose, som er en kronisk infektion med Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP), der forårsager diarré hos kvæg og andre drøvtyggere.

”Paratuberkulose giver store tab i mælkeydelse og smitter mellem køerne. Men med en såkaldt ko-specifik model kan landmanden stå over for én bestemt ko og vurdere om denne ko skal tages ud af produktionen eller ej, afhængig af koens værdi og risikoen for smitte af andre køer i besætningen. Modellen kan forudsige det helt rigtige tidspunkt at tage de enkelte ko ud af produktionen, og det stiller landmanden meget stærkere,” forklarer seniorforsker Tariq H. Halasa fra Sektion for Epidemiologi ved DTU Veterinærinstituttet, som er partner i projektet.

Nye modeller skal forudsige koens værdi

"Paratuberkulose giver store tab i mælkeydelse og smitter mellem køerne"
Tariq H. Halasa, seniorforsker fra Sektion for Epidemiologi ved DTU Veterinærinstituttet

Danmark har ca. 3.700 besætninger med malkekvæg, og hvert år tages ca. 150-200.000 køer ud af produktion i Danmark, fordi de ikke har stor nok mælkeydelse i forhold til udgifterne eller er syge med for eksempel yverbetændelse (mastitis).

Projektet med navnet iCull - Optimeret udnyttelse af koens værdi før udsætning - løber over de næste to år og skal regne på den enkelte kos fremtidsværdi, så man kan udnytte koens værdi bedst muligt, før den tages ud af produktion.

”Fordelen ved at have en model, der kan optimere besætningens sundhedsstatus i fremtiden er, at man hele tiden kan optimere sin bestand. Det betyder også, at den enkelte mælkeproducent får en bedre økonomi og udleder mindre CO2 pr. liter produceret mælk til gavn for miljøet,” siger seniorforsker Tariq H. Halasa.

Målet er at udvikle en smartphone- eller computerapplikation, så landmanden har let adgang til at bruge værktøjet.

DTU Veterinærinstituttet har fået bevilget godt 1,8 millioner kroner til anvendt forskning og udfører projektet i samarbejde med Dianova A/S, DTU Compute, Københavns Universitet og Videnscenter for Landbrug.

Læs mere

DTU Veterinærinstituttet er leder af et andet GUDP-støttet projekt, som skal forebygge diarré hos smågrise naturligt.
Læs om dette projekt her.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere