Photo: Charlotte Boman Hede

Vindmøllerne i Østerild generer ikke fuglene

mandag 12 jun 17

Kontakt

Peter Hjuler Jensen
Viceinstitutdirektør
DTU Vindenergi
46 77 50 37

Ny undersøgelse slår fast, at fuglelivet omkring Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild ikke lider under de syv vindmøller. 

Fuglelivet og flagermusene omkring vindmøllerne i Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild bliver ikke påvirket negativt af de syv eksisterende vindmøller. Det fastslår en ny undersøgelse, som Nationalt Center for Miljø og energi (DCE) har foretaget. I rapporten står bl.a.: "Der blev ikke fundet døde flagermus ved de systematiske eftersøgninger med trænede hunde på åbne flader under udvalgte vindmøller og master," ligesom der står: "Habitatændringerne ved etableringen af testcentret og opførslen af vindmøllerne har ikke reduceret artsforekomsten af de almindeligste flagermus i Østerildområdet."

Trækfuglene og flagermusene i området undviger bevist møllernes vinger, og dermed generer vindmøllerne ikke trækfuglenes færdsel i området. Det glæder Esben Lunde Larsen, miljø og fødevareminister, der til ministeriets hjemmeside udtaler:

”Hensynet til fugle og flagermus kan godt forenes med et stort teknisk anlæg som det nationale testcenter for fremtidens vindmøller. Den nye undersøgelse sætter en tyk streg under, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage ikke generer hverken fugle, flagermus eller naturen i området negativt og bekræfter tidligere års undersøgelser.”

"Vindmølleanlægget i Østerild er en vigtig base i forhold til at forske, så vi i Danmark kan blive endnu bedre til at bygge vindmøller i fremtiden."
Peter Hjuler Jensen, viceinstititdirektør, DTU Vindenergi

Også Peter Hjuler Jensen, viceinstitutdirektør hos DTU Vindenergi er glad for undersøgelsens resultat:

”Vindmølleanlægget i Østerild er en vigtig base i forhold til at forske, så vi i Danmark kan blive endnu bedre til at bygge vindmøller i fremtiden. Men det må ikke blive på bekostning af det danske dyreliv, og derfor er vi glade for, at endnu en undersøgelse viser, at vindmøllerne ikke er generende for fuglelivet ved testcenteret.”

Tidligere undersøgelser har også vist, at flagermus i området tilsyneladende har haft gavn af de mange nye vandhuller, Naturstyrelsen har lavet i nærheden af vindmøllerne. Der er også tidligere lavet en undersøgelse af testcenterets påvirkning af plantelivet. Her fremgår det, at nye græsser, urter, mosser og laver spreder sig, hvor der før var nåleskov. 

Testcenter skal udvides
Undersøgelsen kommer på et tidspunkt, hvor udvidelse af testcentret er på tegnebrættet. Regeringen indgik tidligere på året en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om at udvide testcentret, så der i fremtiden er plads til ni vindmøller mod de nuværende syv.

Læs hele rapporten her.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere