Foto: Colourbox

Immunforsvar påvirker udvikling af kræft

torsdag 30 jun 16

Kontakt

Sine Reker Hadrup
Sektionsleder, Professor
DTU Sundhedsteknologi
35 88 62 90
Et nyt studie viser, at immunforsvaret påvirker sammensætningen af kræftceller hos kræftpatienter, der er behandlet med immunterapi. Opdagelsen er netop publiceret i det ansete tidsskrift Nature.

Immunterapi, hvor læger forsøger at få kroppens immunforsvar til selv at angribe kræftknuder, vinder i øjeblikket hurtigt frem i kræftbehandlingen. Nu underbygger et nyt studie tesen om, at immunforsvaret er en vigtig komponent til at helbrede kræft.

Forskningen vækker opsigt, fordi det er første gang, at man hos kræftpatienter, der er behandlet med immunterapi, direkte har vist, at immunforsvaret påvirker ’udvælgelsen’ af kræftceller. Hidtil har fænomenet kun været beskrevet gennem laboratorieforsøg på mus. Opdagelsen er netop publiceret i det ansete tidsskrift Nature.

Et vigtigt samspil
”Studiet viser, at der foregår et vigtigt samspil mellem immunforsvaret og kræftcellerne. En slags ´minievolution´, hvor kræftcellerne bliver tvunget til at slippe de genforandringer, som immunforsvaret reagerer på. Dermed kan nye kræftceller, som ikke bærer disse forandringer, gro frem,” siger Sine Reker Hadrup, der er lektor ved Sektion for Immunologi og Vaccinologi på DTU Veterinærinstituttet.

Bag forskningen står Leiden University Medical Center og en forskergruppe fra Amsterdam. Som led i studierne har Sine Reker Hadrup været med til at analysere immunforsvaret hos de to patienter, som indgår i studiet. Det skete, mens hun var ansat på Herlev Hospital.

Erfaringerne fra studiet har hun taget med sig til sit nuværende job på DTU Veterinærinstituttet. Her arbejder man bl.a. med at forstå, hvordan immunforsvaret genkender forskellige genetiske forandringer i kræftceller, og udvikler teknikker til at måle og forstå samspillet mellem immunforsvaret og den genetiske udvikling.

T-celler kan udslette kræftceller
Til at udføre opgaven har forskerne taget immunceller fra patienternes blod og dyrket dem sammen med patienternes kræftceller. Herefter har de givet patienterne deres såkaldte T-celler tilbage, hvorefter kræftknuderne enten blev mindre eller helt forsvandt. T-celler er en type af hvide blodlegemer, der spiller en central rolle i immunsystemet, da de kan finde og udslette kræftceller.

Sine Reker Hadrup understreger, at forskningen kun indirekte kommer patienterne til gode. Resultatet beskriver nemlig ikke en ny behandling, men et fænomen, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man udvikler nye behandlinger:

”Hvis vi kan lave et bredt immunrespons med flere angrebspunkter, har vi en større chance for at slå kræftcellerne ned og helbrede patienten.”


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere