(I MOIST-projektet udvikles et intelligent system til vanding i landbruget. Illustration: MOIST/DTU Space)

DTU-forskning skal bidrage til mere effektiv brug af vand

onsdag 04 okt 17

Kontakt

Henning Skriver
Direktør
DTU Space
45 25 37 92

MOIST-projektet handler om vand

MOIST - Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools - er et innovativt samarbejde mellem en række virksomheder, og vidensinstitutioner i Danmark, Italien og Spanien. Ved hjælp af omfattende satellitdata - SAR-data samt, termiske og optiske data - og avanceret IT udvikler eksperter i landbrug, vanding, resourcestyring og rumteknologi et system til optimering af vandforbruget i landbrug.

 

Store dele af verden kæmper med tørke. Muligheden for at optimere vandforbruget på marker vil både kunne spare på vandet og give mulighed for at udvide landbrugsarealet. Bæredygtig og mere effektiv udnyttelse af vandressourcerne er af stor betydning, især i udviklingslande. Projektet har potentiale til at bidrage til at brødføde en voksende global befolkning.

 

Projektet løber over tre år. Innovationsfonden bidrager med 7,7 mio. kr., mens partnerne står for resten af det samlede budget på 10,3 mio. kr.

 

Foruden DTU Space deltager Sandholt ApS, COWI, Aarhus Universitet, AgroSens, SEGES, CNR/ISSIA (Italien) og IRTA (Spanien) i projektet.

 

Kontakter uden for DTU:
Projektleder og direktør i Sandholt ApS Inge Sandholt. Mobil: 6126 0814. Mail: mail@ingesandholt.dk.
Kommunikationschef i InnovationsfondenThomas Bjerre. Mobil: 6190 5019.

DTU Space deltager i et nyt banebrydende projekt, hvor data fra satellitter skal hjælpe landmænd til at vande langt mere effektivt. Systemet udvikles med syv mio. kr. i støtte fra Innovationsfonden og i samarbejde med en række virksomheder og universiteter.

Rumforskere og landbrugseksperter går nu sammen om at udvikle et system, der ved hjælp af satellitdata skal sikre optimal brug af vandressourcer i landbruget.

DTU Space bidrager med viden om anvendelse af data fra satellitbaserede radarsystemer, som fra rummet kan undersøge, hvor meget vand, der er i forskellige dele af et landområde. Dermed kan udbyttet øges for hver liter vand, der bruges på marken i tørre perioder, hvor vand er en knap ressource.

”Vi er glade for at bidrage med specialistviden om radarsystemer, der kan bidrage til at bestemme vandmængden på en mark. Det viser, at den teknologi, vi udvikler på DTU og DTU Space, har et meget bredt anvendelsespotentiale,” siger vicedirektør på DTU Space Henning Skriver.

100 mio. kr. kan spares i Danmark

Projektet kaldes MOIST – Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools. Ved at bruge detaljerede satellit-data kan landmænd få meget præcis og opdateret viden om, hvornår det er mest optimalt at vande deres marker. Den mulighed har de ikke i dag. 

Fra de europæiske Sentinel-satellitter leveres radar-billeder, optiske billeder og termisk infrarøde optagelser af jorden, som så indgår i de analyser, vandingen planlægges efter.

Med data omkring eksempelvis fordampning og jordfugtighed, vil systemet kunne fortælle landmændene præcis, hvornår afgrøderne har mest brug for vand. Denne information kan øge høstudbyttet, minimere vandforbruget og gavne miljøet i form af mindre udvaskning af næringsstoffer fra marken.

Den økonomiske gevinst ved projektet anslås at være omkring 100 mio. kr. om året alene i Danmark.

Men der er også et bredere perspektiv, idet mange udviklingslande vil kunne mindske brugen af vand i landbruget betragteligt med et system som det, der nu skal udvikles.

Stort internationalt potentiale

Holdet bag projektet er virksomheder og forskere fra Danmark, Spanien og Italien, der i fællesskab med landbruget skal udvikle et system, som altså kan bruges i hele verden. I første omgang foregår projektet i Danmark, men resultaterne skal senere rulles ud på det internationale marked i områder med begrænsede vandressourcer.

”Med dette projekt skal vi sætte de forskellige typer satellitdata sammen, og udnytte den forskelligartede information om eksempelvis afgrødens udvikling og afgrødernes vandbehov. Systemet øger høstudbyttet for hver liter vand, der brugs på marken. Det er til glæde for landmanden i form af øget indtjening og giver samtidig en miljømæssig gevinst til gavn for alle,” siger projektleder og direktør i Sandholt ApS, Inge Sandholt, som også er adjungeret professor ved DTU.

De data, som systemet skal baseres på, leveres fra satellitter opsendt af Den europæiske rumorganisation ESA. Informationerne stilles gratis til rådighed gennem EU-programmet Copernicus, der skal fremme brug af data fra de europæiske satellitter.

Projektet understøtter dermed også Danmarks rumstrategi fra 2016, som blandt andet handler om at bruge rummet til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere