Foto: DTU Byg

Potentialet for genanvendelse i byggeriet er stort

mandag 03 okt 16
|

Kontakt

Lisbeth M. Ottosen
Professor, sektionsleder for Materialer og Holdbarhed
DTU Byg
45 25 22 60
Der er et stort og hidtil uudnyttet potentiale for genanvendelse af affald i nye byggematerialer. Det potentiale vil DTU Byg være med til at udforske i samarbejde med industri, myndigheder og andre faggrupper.

Genanvendelse af affald er et område, der vinder større og større indpas i forskningen i byggematerialer. På DTU Byg bliver forskningen i området koordineret i et særligt indsatsområde, der kaldes ZeroWaste Byg. Området ledes af professor Lisbeth M. Ottosen.

I løbet af de seneste år er ZeroWaste Byg gået fra et indsatsområde i sin spæde start til et område, der nu producerer forskning og resultater, der binder flere forskellige fagområder sammen. Der er nu en række ph.d.- og studenterprojekter, der beskæftiger sig med forskning i området, ligesom der er gang i flere samarbejder med myndigheder og virksomheder.

Uudnyttet potentiale skal udforskes

På seminaret ”Sekundære ressourcer og anvendelse i byggeriet”, som blev afholdt på DTU Byg i sidste uge, var der fokus på netop genanvendelse og genbrug af ressourcer i byggeriet. Der var faglige indspark, der kom vidt omkring arbejdet med genanvendelse: Fra affaldshåndtering over bæredygtig beton til de arkitektoniske muligheder, der ligger i genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

"Der ligger mange uudnyttede muligheder for samarbejde, som vi skal have kigget nærmere på. Vi skal blandt andet blive bedre til at få vores genanvendelsesvaner og -processer frem i lyset. "
Lisbeth M. Ottosen

”Det var utroligt inspirerende at høre de meget forskellige indgangsvinkler til genanvendelse af affald, der blev præsenteret i løbet af seminaret. Det blev tydeligt for mig, at der ligger mange uudnyttede muligheder for samarbejde, som vi skal have kigget nærmere på. Vi skal blandt andet blive bedre til at få vores genanvendelsesvaner og -processer frem i lyset. Det vil give os, der arbejder med området, mulighed for at udfordre hinanden og dermed lære en masse af de forskellige faglige tilgange, der er på spil i hele byggeprocessen, der også inkluderer nedrivning og genanvendelse,” vurderer Lisbeth M. Ottosen.

Genanvendelse skal give mening

En pointe, der gik igen blandt flere af oplægsholderne på seminaret, var, at genanvendelse skal give mening. Man skal ikke bare genanvende materialer, fordi man kan. Det er først, når de genanvendte materialer tilfører et byggemateriale værdi, det for alvor bliver interessant.

Det kan for eksempel være at formindske C02-udledningen i betonfremstilling ved at udskifte dele af cementen med genanvendt materiale. Eller at skabe arkitektonisk merværdi ved hel eller delvis genanvendelse af materialer med særlige karakteristika, der ikke findes i nylavede materialer. Den pointe bakker Lisbeth M. Ottosen op om.

”Det er vigtigt at understrege, at genanvendelse ikke er det samme som at deponere affald i byggematerialer. Vi arbejder både med at omdanne affald til værdifulde ressourcer og med at bruge det genanvendte materiale som komponenter, der i sidste ende gør byggematerialerne bedre og mere bæredygtige,” siger Lisbeth M. Ottosen.

Seminaret ”Sekundære ressourcer og anvendelse i byggeriet” blev afholdt den 27/9 2016 som et led i fejringen af Lisbeth M. Ottosens 25 års jubilæum på DTU.


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere