Foto: Colourbox

Flere syn - mere sikkerhed?

fredag 13 sep 13
|
DTU-rapporter og -manualer danner grundlaget, når Danmark forhandler komplicerede aftaler i EU.

Trafikstyrelsen repræsenterer Danmark i EU-regi, hvor en stor del af reglerne for køretøjer udformes. Det er betydelige ressourcer, der skal aktiveres, når kommissionen træffer en trafikpolitisk afgørelse, så det er vigtigt, at beslutningen tages på det bedst mulige grundlag. Leif Lorenzen er kontorchef i Trafikstyrelsens center for biler og grøn transport, og han fortæller om, hvordan transportministeren har benyttet DTU-notatet ’Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler’ som argument i komplicerede EU-forhandlinger:
”Vi bad DTU’s forskere foretage en beregning af et forslag fra EU-kommissionen, der anbefalede hyppigere periodiske syn af ældre køretøjer. Der var tale om en skærpelse i forhold til de gældende danske regler. I styrelsen havde vi selv foretaget et overslag, der indikerede, at skærpelsen formentlig ikke havde den ønskede effekt.
Vi kunne imidlertid ikke bevæbne transportministeren med vores egne beregninger, da det næppe ville fremstå troværdigt, så vi havde brug for opdaterede beregninger fra en uafhængig forskningsinstitution. DTU’s forskere havde den nødvendige viden, og konklusionen på deres undersøgelse var, at der ikke var tilstrækkelig værdi i kommissionens forslag. Så kunne vi bringe et solidt forskningsbaseret resultat til ministeren og på den baggrund anbefale, at Danmark ikke skulle stemme for kommissionens forslag. Selv om forhandlingerne ikke er afsluttede, har andre medlemslande nu også tilsluttet sig de danske synspunkter,” siger Leif Lorenzen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image