Foto: Thorkild Christensen

Nyt samarbejde om innovation i gymnasiernes undervisning

torsdag 13 nov 14

DASG

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler med fokus på undervisning i matematik og naturvidenskabelige fag. Netværket arbejder også med udviklingsopgaver indenfor området og man udvikler løbende nyt undervisningsmateriale.

Danske Science Gymnasier indgår aftale med DTU om efteruddannelse af gymnasielærere for at styrke innovationsundervisning.

Innovation er for alvor ved at komme på dagsordenen i gymnasiernes undervisning, blandt andet med de nye innovationsforløb som gymnasierne har haft mulighed for at tilbyde eleverne i skoleåret i år. Mange steder vil man gerne gøre innovation til en del af den naturfaglige undervisning, og af den grund har DTU og DASG, Danske Science Gymnasier, netop indgået et partnerskab om efteruddannelse af gymnasielærere så de bliver bedre rustet til at arbejde med innovation i de naturvidenskabelige fag.

”Jeg har mange positive forventninger til samarbejdet med DASG om at indarbejde innovation som en del af undervisningen i gymnasiernes naturfag, siger dekan Martin Vigild, ”og jeg glæder mig især til når vi om et par år møder elever her på DTU, som allerede har arbejdet med innovation inden de begynder her. DTU udklækker mange nye teknologiløsninger til samfunds- og industriudfordringer, så innovationskompetencer er virkelig noget vi har brug for og træner hos de studerende.”

Samarbejdet er allerede kommet godt i gang med kurset ”Innovation i naturvidenskab”, hvor Per Boelskifte og Claus Thorp Hansen fra DTU Mekanik har undervist omkring 40 gymnasielærere. Efteruddannelseskurset er første del af et forløb som er blevet til i det nye samarbejde mellem DTU og DASG. Kurserne vil sætte lærerne i stand til at styre og igangsætte innovationsprocesser, at sikre det faglige indhold i innovationsprocesserne og at sørge for at eleverne bliver i stand til at dokumentere processen og det faglige indhold i innovationsprocessen. Efteruddannelseskurset bliver holdt tre gange, og hvert kursus består af to kursusmoduler som hver varer to dage. Kursernes faglige indhold bliver tilrettelagt af både DTU og DASG.


Fotograf: Thorkild Christensen
Martin Vigild og Carl P. Knudsen, projektleder for DASG, underskriver aftalen. Til højre: Jakob Schiødt fra DASG. Fotograf: Thorkild Christensen.

Fotograf: Thorkild Christensen
Fotograf: Thorkild Christensen.

Fotograf: Thorkild Christensen
Fra venstre: Per Boelskifte (DTU Mekanik), Jakob Schiødt (DASG), Claus Thorp Hansen (DTU Mekanik), Martin Vigild, DTU's dekan og Carl P. Knudsen, projektleder for DASG. Fotograf: Thorkild Christensen.

Relaterede Videoer  

Vis flere