Photo: Colourbox.com

Kortuddannede bør spise mere grønt og fisk

torsdag 05 dec 13
|

Kontakt

Lene Møller Christensen
Akademisk medarbejder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 11

Der er behov for at gøre en særlig indsats for, at kortuddannede fremover spiser mere frugt og grønt samt øger antallet af måltider med fisk viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet af kortuddannedes måltidsvaner. Samtidig viser undersøgelsen, at en indsats skal tage hensyn til forskellene i mænd og kvinders kost, fordi kortuddannede mænd til alle måltider spiser mindre sundt end de kortuddannede kvinder.

Flere undersøgelser viser, at voksne med kort uddannelse har mindre sunde kostvaner end voksne med lang uddannelse. Derfor har DTU Fødevareinstituttet efter ønske fra Fødevarestyrelsen undersøgt 1.072 kortuddannedes måltidsvaner for at se på, hvordan kortuddannede voksnes kostvaner kan forbedres.

Mere frugt, grønt og fisk og mindre sukker
En undersøgelse fra tidligere i år af sociale forskelle i kosten fra DTU Fødevareinstituttet viste, at kortuddannede spiser mindre frugt og grønt, mindre fisk, men mere smør og margarine og indtager mere sodavand og færre kostfibre en voksne med lang uddannelse. Den nye undersøgelse uddyber resultaterne fra rapporten om sociale forskelle i kosten.

Den nye undersøgelse viser, at mellemmåltidet om eftermiddagen i gennemsnit bidrager med mest frugt, mens aftensmaden bidrager med flest grøntsager. Morgen-, aftensmad og mellemmåltidet om formiddagen bidrager med mindst frugt, mens morgenmad samt mellemmåltidet om formiddagen og aftenen bidrager med færrest grøntsager.

Frokost og aftensmad bidrager i gennemsnit med mest fisk, men cirka 25%, der ikke spiser fisk til frokost og/eller aftensmad.

Indtaget af sukkerrige fødevarer er størst i aftensmaden og til mellemmåltider om eftermiddagen og om aftenen.

Resultaterne peger dermed på et behov for at gøre en særlig indsats for, at kortuddannede øger antallet af måltider med frugt, grønt og mængden af især grøntsager samt antallet af måltider med fisk.

Som for resten af den danske befolkning er der også behov at nedsætte indtaget af sodavand både til aftensmad og mellemmåltider og reducere indtaget af kage, slik og chokolade til mellemmåltiderne. Samtidig viser undersøgelsen et potentiale for at øge antallet af måltider med fuldkornsbrød og fedtfattigt pålæg.

De kortuddannede udgør cirka 55% af befolkningen, og deres kostvaner påvirker derfor gennemsnittet for den samlede befolknings kostindtag meget.

Weekenden byder på mest usund kost  
Undersøgelsen viser, at kosten for mænd med kort uddannelse er mere usund end kvinders kost. Det gælder for alle dagens måltider. Samtidig springer mænd oftere mellemmåltider og frokost over. 20% af mændene og 15% af kvinderne springer frokosten over mindst to gange om ugen.

For både de kortuddannede mænd og kvinder er kosten i weekenden af lavere ernæringsmæssig kvalitet end til hverdag. I weekenden spiser de kortuddannede mere hvedebrød og kage og mindre rugbrød end på hverdage. For eksempel spiser de kortuddannede i gennemsnit tæt på 50% mere hvedebrød til morgenmad i weekenden sammenlignet med hverdage. Bortset fra aftensmåltidet, bidrager samtlige andre måltider i weekenden med mindre frugt og grønt end på hverdage.

Kosten på hverdage fylder dog mere i det samlede regnskab, og en indsats til forbedring af de kortuddannedes kostvaner bør både fokusere på hverdag og weekend.

Læs mere
Se rapporten: Måltidsvaner for voksne med kort uddannelse 2005-2008 (pdf).

Undersøgelsen er baseret på data fra Den nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet indsamlet i 2005-2008, som indeholder en guldgrubbe af data til brug i mange forskellige analyser. Denne undersøgelse har således fokus på de kortuddannedes måltidsvaner. Den beskriver måltidsmønster, indtag af energi, makronæringsstoffer og fødevarer fordelt på tre hovedmåltider og tre mellemmåltider samt hverdag og weekend for kortuddannede mænd og kvinder i alderen 20-75 år. Resultaterne vises for mænd og kvinder separat og samlet.

Rapporten bag undersøgelsen er en uddybning af resultaterne fra undersøgelsen: Sociale forskelle i børns kost- og aktivitetsvaner samt voksnes kostvaner. Den nye undersøgelse kan både bruges som opslagsværk og diskussionsoplæg til, hvordan kortuddannede voksnes kostvaner kan forbedres.

Læs nyheden om rapporten ”Sociale forskelle i børns kost- og aktivitetsvaner samt voksnes kostvaner”: Forældres uddannelse har indflydelse på sønnernes kost.

Læs pressemeddelelsen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Kortuddannede mænd spiser mest usundt.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere