Foto Bax Lindhardt

80 mio. til 23 forskere fra Danmarks Frie Forskningsfond

onsdag 20 maj 20
|
af Christa Visholt Jørgensen

Kontakt

Morten Mørup
Professor
DTU Compute
45 25 39 00

Kontakt

Martin Høj
Lektor
DTU Kemiteknik
45 25 28 42

Kontakt

Maher Abou Hachem
Professor MSO
DTU Bioengineering
45 25 27 32

Danmarks Frie Forskningsfond

Se pressemeddelelse fra Danmarks Frie Forskningsfond med link til oversigt over alle støttede projekter. 
Danmarks Frie Forskningsfond uddeler i alt 696 millioner kroner til originale idéer. 23 forskere fra DTU får støtte til nye projekter, bl.a. med fokus på plast, netværksdata og enzymer.

”Danmark har en stærk forskningsbase, og vi ser år efter år, at niveauet ikke bare er højt, men excellent. Det ser vi bl.a. ved, at antallet af ansøgninger og bevillinger har været stigende de senere år – det bunder i såvel stor interesse som kvalitet. Særligt for årets uddelinger har vi set en mangfoldighed og en tendens til samfundsengagement i projekterne, hvor flere projekter kerer sig om vores fælles bedste,” siger David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond.

De nye bevillinger spænder over et bredt felt af fagområder og går til alle kanter af landets forskningsmiljøer. De 23 forskere på DTU har fået bevillinger i kategorierne Teknologi og Produktion, Natur og Univers samt Sundhed og Sygdom. Her er tre af projektbeskrivelserne:

Professor Morten Mørup fra DTU Compute modtager 5,9 mio. kr. til projektet ’Learning the Structure and Dynamics of Complex Networks’.

Vores samfund bliver mere og mere digitalt integreret i takt med, at den teknologiske udvikling inden for informationsteknologi og digitale services udbredes og forbedres. Denne digitalisering af vores adfærd er ved at forandre alle aspekter af vores samfund, mens vi er massivt udfordret i at forstå strukturen og forudsige adfærden i disse komplekse dynamiske systemer.

Dette projekt vil med inspiration fra tidsrækkeanalyse udvikle algoritmer, der med store mængder af dynamiske netværksdata kan genkende de underliggende mønstre og deres udviklinger. Det skal bidrage til at skabe en forståelse af den underliggende struktur af disse systemer samt kunne forudsige deres adfærd.

De udviklede værktøjer vil anvendes på en række vigtige udfordringer i vores digitale samfund, fra at kunne forstå dynamikken og tidligt detektere trends i videnproduktion til at kunne forudsige, hvorledes information, herunder misinformation, spredes, og filterbobler opstår.

Adjunkt Martin Høj fra DTU Kemiteknik modtager 2,9 mio. kr. til projektet ’Chemical recycling of plastics through direct synthesis of monomers from CO2’.

For at gøre plastikforbruget mere bæredygtigt vil vi gerne genbruge plastik, men kun en mindre del af det husholdningssorterede plastik genbruges direkte ved omsmeltning til nye produkter. Resten bliver brændt på forbrændingsanlæg, og energien genindvundet til el og fjernvarme, som udleder fossile drivhusgasser, primært CO2. Men med kemisk genanvendelse vil man kunne opsamle og genomdanne CO2 til ny plastik.

Dette projekt udvikler og undersøger specielle katalysatorblandinger til netop dette formål med henblik på at udvikle en simpel og effektiv proces til fremstilling af nye plastikmolekyler fra COfor at øge den samlede genanvendelse af plastik.

Professor MSO Maher Abou Hachem fra DTU Bioengineering modtager 5,3 mio. kr. til projektet ’Enzymatic removal of extended blood group antigens for truly universal blood transfusions’.

Det store behov for blodtransfusion forventes at stige kraftigt pga. begrænset bloddonation og en stigende andel af ældre patienter, især i forbindelse med kemoterapi, men også vedligeholdelse af blodcentrenes forskelige blodtypelagre har høje omkostninger.

Dette projekt vil undersøge muligheden for at anvende enzymer til at omdanne blodtyperne A og B til den universale donor O-type. Enzymerne skræddersys mod sukkerenhederne i A- og B-typerne, som muliggør omdannelsen af blod til O-type.

Projektet har til formål at gøre blodtransfusion langt billigere og mere tilgængelig samt minimere spild af dyrebart opbevaret blod.