Information fra DTU om coronavirus

mandag 09 mar 20

Kontakt

Claus Nielsen
Universitetsdirektør
45 25 10 02

DTU har med stor opmærksomhed fulgt udbruddet af coronavirus (COVID-19) siden januar, og har iværksat en række indsatser jf. myndighedernes anbefalinger.

Der er nedsat en krisestab, som forbereder DTU på en potentiel spredning af COVID-19, og som informerer DTU-studerende og -ansatte om foranstaltninger til bekæmpelse af spredningen. 

DTU følger myndighedernes anvisninger ifm. udbruddet af coronavirus. Læs mere på coronasmitte.dk. Fokus i vores respons har hidtil været sprednings-forebyggende initiativer. 

Det betyder, at DTU’s undervisnings- og forskningsaktiviteter afvikles som planlagt. Det gælder også de arrangementer på DTU, som har under 1000 deltagere, med mindre en aktuel risikovurdering giver anledning til andet.

Vi forventer, at alle medarbejdere, studerende og gæster tager situationen alvorligt og overholder anbefalingerne ift. fysisk omgang i dagligdagen: Undgå håndtryk, kindkys og kram. Vær særligt opmærksom på at holde god håndhygiejne ved jævnlig håndvask eller -desinficering.

Har du planlagt rejser skal du følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Derudover forventes alle medarbejdere og studerende at holde sig orienteret via coronasmitte.dk og på DTU Inside.

Ikke DTU-ansatte, som har deres gang på et af DTU’s campusser, bør holde sig orienteret på DTU's danske side eller engelske side om coronavirus.