Nye uddannelser: Bliv kandidat på deltid

mandag 16 apr 18

Kontakt

Philip John Binning
Senior Vice President, Dean of Graduate Studies and International Affairs
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
21 73 83 09
Dekan jubler over ny mulighed for at tage en fireårig kandidat, mens man arbejder ved siden af. 

Fra efteråret 2018 vil DTU tilbyde studerende muligheden for at blive kandidat på fire år i stedet for to. Det sker som led i en forsøgsordning, der netop er blevet lanceret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Forsøget går ud på, at studerende har mulighed for at uddanne sig til kandidat sideløbende med, at de arbejder mindst 25 timer om ugen i en virksomhed eller offentlig organisation. Formålet er dels at give erhvervslivet bedre mulighed for at ansætte kvalificeret arbejdskraft, og dels at de studerende kan koble deres teoretiske viden til konkrete arbejdsopgaver. 

I første omgang er der udvalgt to kandidatretninger på DTU: Byggeteknologi og Informationsteknologi. Og de to er ikke tilfældigt plukket ud, forklarer dekan for kandidatuddannelserne Philip John Binning:

"De faglige krav vil der ikke blive slækket på. De studerende får blot to år længere til at fuldføre, så det er ikke realistisk at arbejde mere end de 25 timer ugentligt i almindelighed"
Philip John Binding

”Den primære årsag er, at de er to af vores største kandidatretninger, så der er tilstrækkelig volumen af studerende til at sikre, at forsøget kommer godt fra start. Men det er ingen hemmelighed, at vi på længere sigt meget gerne ser forsøget udrullet på alle vores kandidatretninger, da tilknytningen til erhvervslivet er alfa og omega for DTU.”

At studerende arbejder og indhenter erhvervserfaring ved siden af studierne, er for så vidt ikke noget nyt. De senere år har fremdriftsreformen dog levnet færre muligheder for fleksibilitet, når man skal gennemføre på den krævede tid. Nu får de studerende i forsøget muligheden for en meget tæt og relevant tilknytning til erhvervslivet, hvilket DTU hilser mere end velkommen, pointerer Philip John Binning.

Han lægger ikke skjul på, at det vil kræve både engagerede og disciplinerede studerende. For selv om studiet er på halv tid, skal de studerende som nævnt arbejde mindst 25 timer ved siden af. Det vil også i perioder stille krav om en vis fleksibilitet i spidsbelastede perioder fra såvel universitetets som arbejdspladsernes side.

”De faglige krav vil der ikke blive slækket på. De studerende får blot to år længere til at fuldføre, så det er ikke realistisk at arbejde mere end de 25 timer ugentligt i almindelighed. For DTU ligger det lige til højrebenet. Netop samarbejdet med virksomhederne er en vital del af vores DNA, og allerede nu skriver halvdelen af vores studerende projekter i tæt samarbejde med virksomheder,” siger han.

Muligheden gælder også for dem, der har en iværksættervirksomhed. De vil fortsat kunne opretholde deres virksomhed med minimum 25 timers arbejde. Dekanen forventer tillige, at ordningen kunne vække interesse blandt diplomingeniører med nogle års erhvervserfaring i bagagen. Tanken om at supplere med en kandidat har måske spøgt i nogle år, men man vil også gerne fortsætte med at arbejde, så den sidste og afgørende tilskyndelse har manglet. Den er der nu.

Relaterede Videoer  

Vis flere