Mund- og klovesyge vil koste Danmark 7,2 milliarder kroner

torsdag 30 okt 14
|

Hvis der kommer et udbrud af mund- og klovesyge i Danmark, vil de økonomiske konsekvenser være endnu større end tidligere forudsagt. Det viser nye beregninger fra DTU Veterinærinstituttet. 

Onsdag aften holdt alle vejret, da der var mistanke om et udbrud af mund- og klovesyge hos et dyr på et slagteri i Holsted. Heldigvis viste det sig at være falsk alarm.

Hvis der rent faktisk var blevet konstateret mund- og klovesyge i Danmark for første gang siden 1983 ville de økonomiske konsekvenser have været store – og faktisk større end tidligere forudsagt. Det viser nye beregninger fra DTU Veterinærinstituttet.

”Vores tidligere beregninger forudså, at et udbrud af mund- og klovesyge i Danmark ville komme til at koste ca. 4,5 milliarder danske kroner. Men vores nye beregninger viser, at et udbrud nærmere kommer til at koste ca. 7,2 milliard danske kroner,” fortæller seniorforsker Tariq Halasa fra Sektion for Epidemiologi ved DTU Veterinærinstituttet og fortsætter:

”Ændringen skyldes, at vores tidligere beregninger var baseret på optimistiske antagelser af, hvornår andre lande igen ville åbne for import af kødprodukter fra Danmark. Efter grundige drøftelser med Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer har vi opdateret modellens antagelser og udført nye beregninger.”

Resultaterne viser, at ca. 97 % af de økonomiske konsekvenser vil skyldes eksporttab af husdyr og deres produkter.

Ifølge modellen vil selv et lille udbrud komme til at koste ca. 5 milliarder danske kroner, mens de værste scenarier vil komme til at koster ca. 10 milliarder danske kroner.

Modellen forudser yderligere, at ca. 8200 dyr formentlig vil skulle slås ned i forbindelse med et udbrud, men dette tal kan komme helt op på ca. 30.000 dyr i de værste scenarier.    

Mund- og klovesyge

  • Mund- og klovesyge rammer klovdyr.
  • Mund- og klovesyge er en virusinfektion med udvikling af blister i mundhule, klovspalter og yver.
  • Typiske symptomer hos kvæg er feber, savlen, smaskende mundbevægelser og ømbenethed. Hos svin vil ømbenethed ofte være det mest fremtrædende symptom. Den kliniske diagnose kan være vanskelig f.eks. i får og geder, hvor symptomerne er mildere.
  • Mund- og klovesyge er en af de mest smitsomme husdyrsygdomme, der kendes, og sygdommen har potentiale til omfattende og hurtig spredning.
  • Mund- og klovesyge kan spredes både via direkte og indirekte kontakt (transport, værktøj, personer). Derudover kan der forekomme luftbåren spredning af mund- og klovesyge.
  • Dødeligheden er ikke høj, men sygdommen har store økonomiske konsekvenser, fordi blister på yveret nedsætter mælkeproduktionen og pga. den hurtige spredning.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere