Illustration: TEG for Energy Efficiency in Heavy Vehicles

Generatorer i tunge køretøjer skal erstattes af genindvundet udstødningsvarme

mandag 12 maj 14

Et nyt europæisk forskningsprojekt "TEG for energieffektivitet i tunge køretøjer" vil udvikle og demonstrere en effektiv og billig termoelektrisk generator, der ved hjælp af termoelektriske materialer kan genindvinde spildvarme og omdanne det til elektricitet i lastbiler og tunge køretøjer.

Transport af gods og varer forbruger en stadig større andel af det totale brændstofforbrug, og intet tyder på, at der findes en afløser til forbrændingsmotoren til tunge transportkøretøjer inden for den nærmeste fremtid. De vil fortsat køre på det fossile brændstof diesel, muligvis afløst af biobrændstof i fremtiden.

Teknologier som termoelektriske generatorer (TEG) har derfor stort potentiale i transportbranchen, da TEG kan forbedre energieffektiviteten på tunge køretøjer ved at omdanne en del af den varme, der ellers går tabt med udstødningen, til strøm. Den kan så bruges til at forsyne de mange strømforbrugende komponenter et moderne køretøj er udstyret med og dermed opnå en brændstofbesparelse.

DTU Energikonvertering og Aarhus Universitet har i årevis forsket i termoelektriske materialer, og begge er del af EU-projektet "TEG for energieffektivitet i tunge køretøjer", der ledet af det danske firma TEGnology skal udvikle og demonstrere en effektiv og billig termoelektrisk generator til at høste spildvarme i lastbiler og tunge køretøjer.

Den termoelektriske generator skal supplere og helst i sidste ende erstatte de tunge køretøjers traditionelle generator, der drives af motoren, og dermed spare brændstof. Projektet vil bane vejen for at termoelektriske elementer bliver en integreret del af fremtidens udstødningssystemer. I første omgang er målet en brændstofbesparelse på én procent. Selv om det lyder af lidt, vil det udgøre en betydelig konkurrencefordel i lastbilbranchen. 

Projektet er netop startet, og flådeejere af tunge køretøjer og lastbiler er blevet opfordret til at give input til projektet. Disse input kombineres med resultaterne af forskning i termoelektriske materialer, der fungerer og er pålidelige ved de høje temperaturer i en lastbilmotor og i udstødningen.

 Læs mere om projektets forskning i TEG’s her

DTU Energikonverterings rolle i projektet er at bruge sin omfattende knowhow om termoelektriske materialer samt instituttets avancerede testudstyr og computermodeller til at karakterisere og teste TEG-moduler fra de øvrige partnere, der ud over TEGnology og Aarhus Universitet også tæller Volvo, Behr Group og Panco.

"Man kan sammenligne det med at bygge med legoklodser, hvor TEGnology og Aarhus Unversitet udvikler materialerne, Panco skaber klodserne, dvs. generatorerne, vi sørger for, at klodserne passer sammen og fungerer efter hensigten ved hjælp af topmoderne test- og karakteriseringsudstyr, og Volvo og Behr bygger selve demonstrationsmodellen," siger arbejdspakkeleder og seniorforsker Kaspar Kirstein Nielsen, DTU Energikonvertering.

En fuldskalatest i en lastbil i drift med overvågningsdata er meget dyr, og derfor har Volvo designet en testopsætning, hvor der i første omgang måles på varm luft, der har de samme temperaturer som motorer og udstødning. Det nedbringer udgifterne og gør det muligt at variere forsøgsdesignene på en kontrolleret måde.

Projektet forventes afsluttet i 2016.

(For mere information, kontakt Paul Egginton pne@tegnology.dk eller Kaspar Kirstein Nielsen kaki@dtu.dk)

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere