Foto: Colourbox

Nyt center samler DTU’s efteruddannelser

tirsdag 30 okt 18

Kontakt

Philip John Binning
Senior Vice President, Dean of Graduate Studies and International Affairs
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
21 73 83 09

DTU Learn for Life vil tilbyde en bred vifte af uddannelsesformer

• Akkrediterede deltids- diplom- og masteruddannelser
• Korte kurser; både under åben uddannelse og virksomhedstilpassede
• Adgang til DTU’s normale kurser
• Massive open online courses (MOOC’s)
• Online mikro-masters
• Formelle online programmer

DTU Learn for Life bliver ’one-stop-shop’ for universitetets efteruddannelsesaktiviteter. Visionen er at opfylde samfundets krav til livslang læring.

DTU får et nyt center, der samler og systematiserer universitetets efteruddannelsesaktiviteter. Dermed får DTU en stærkere profil på efteruddannelsesområdet og et stort udstillingsvindue for universitetets teknologier og knowhow.

Det nye center, Center for Life Long Learning (DTU Learn for Life), bliver DTU’s platform for alle former for deltids- og efteruddannelsesaktiviteter for kandidater og andre, der ønsker at videreuddanne sig eller opdatere deres viden senere i karrieren.

Efteruddannelsestilbuddene kan bl.a. være med til at opkvalificere stærkstrømsingeniører, som der er stor mangel på i Danmark, eller sundhedspersonale og dyrlæger, der har behov for nye kompetencer inden for bl.a. big data, sundhedsteknologiske løsninger og diagnostiske metoder.

Revolutionerende udvikling
”Arbejdsmarkedet gennemgår en nærmest revolutionerende udvikling i disse år. Masser af arbejdspladser bliver automatiseret væk, mens der opstår nye jobtyper som følge af innovation. Det nye center er ambitiøst i både omfang og størrelse, og visionen med det er at opfylde samfundets krav til konstant efteruddannelse og livslang læring,” siger Philip John Binning, der er dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne.

DTU Learn for Life etableres 1. februar 2019 og samler DTU’s forskellige efteruddannelsesaktiviteter. Som led i oprettelsen af centeret lukker DTU Business og Center for Videreuddannelse pr. 1. februar.

Uddannelsesaktiviteterne bliver udbudt via en online-portal og tæller de tilbud, der i øjeblikket tilbydes af DTU Business, DTU's Center for Videreuddannelse samt alle andre institutter på DTU. Der vil løbende komme nye efteruddannelsestilbud, der svarer til samfundets behov. Målet er tilbyde specialiserede kurser inden for DTU’s spidskompetencer målrettet danske professionelle fra både den private og offentlige sektor.

Centeret vil bestå af ca. 20 medarbejdere fra de berørte enheder. Derudover vil det trække på nøje udvalgte eksterne eksperter og videnskabelige medarbejdere fra institutterne til undervisning.

Executive director Jakob Holst, DTU Business, konstitueres som leder for DTU Learn for Life.

Omorganiseringen påvirker ikke de konkrete kurser og forløb, som de studerende er indskrevet på.