DTU er stærkt repræsenteret i nyt EU kvanteflagskib blandt andet med professor Ulrik Lund Andersen. Foto: Joachim Rode

DTU er stærkt repræsenteret i nyt EU kvanteflagskib

mandag 29 okt 18

Kontakt

Ulrik Lund Andersen
Professor
DTU Fysik
45 25 33 06
En stor EU-satsning skal bringe Europa i front i det globale kapløb om kvanteteknologiens fremfærd. DTU deltager i to af de i alt fire projekter om kvantekommunikation.

Kvanteflagskibet er en af EU's største forskningssatsninger. I alt 1 milliard euro eller godt 7,5 mia. kr. er afsat over de næste 10 år til at sikre Europas videnskabelige og teknologiske føring på området. Baggrunden er, at Europa tidligere har forpasset chancen for at udvikle forretning og tjene penge på store teknologiske fremskridt, og det skal ikke gentage sig med den kvanteteknologiske revolution, vi kommer til at opleve inden længe.

Alle projekterne i EU flagskibet har derfor også deltagere fra hele fødekæden bag nye teknologiske landvindinger, lige fra forskere på universiteter til produktionsvirksomheder, distributører og slutbrugere.

Kvantekommunikation er en del af flagskibet

DTU råder over verdensførende forskningsfaciliteter og ekspertise inden for flere områder af kvanteteknologien, bl.a. kvantekommunikation.

”Vi har gennem flere år prioriteret kvanteteknologi som et strategisk vigtigt forskningsområde på DTU. Det er derfor glædeligt, at vi med deltagelse i EU's store flagskibssatsning kan udbrede vores forskning i europæisk sammenhæng og gøre det muligt for både virksomheder og privatpersoner at anvende dens resultater,” siger forskningsdekan Katrine Krogh Andersen.

Krypteret kommunikation og mere nøjagtige målinger

DTU er involveret i to af kvanteflagskibets projekter, henholdsvis CiViQ (Continuous Variable Quantum Communications) og UNIQORN (Affordable Quantum Communication for Everyone).

”Det ene projekt har fokus på at udvikle kvantekrypterede systemer, der i fremtiden skal sikre, at kommunikation eksempelvis inden for finans- eller sundhedssektoren kan ske uden fare for, at uvedkommende kan få adgang til den. Målet er at gøre teknologien så fleksibel og billig, at den også kan anvendes af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner til sikker kommunikation” fortæller professor Ulrik Lund Andersen, der står i spidsen for DTUs forskning i kvanteteknologi.

Det andet projekt har fokus på at udvikle mindre og billigere kvantekomponenter, lyskilder og detektorer, til brug i kvantekommunikation. Denne teknologi vil også kunne anvendes på andre områder, eksempelvis til at forbedre visse måleinstrumenters sensitivitet.

EU's kvanteflagskib består af i alt 20 projekter inden for kvanteteknologi, der ud over kommunikation også omfatter bl.a. kvantecomputere, simuleringer og målinger. Målet med den 10-årige indsats er at gøre Europa globalt førende på området, både videnskabeligt og teknologisk.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere