Politiske topmøder på DTU trækker altid fulde huse - også topmødet i efteråret 2016. Foto: Mikal Schlosser

Dansk energipolitik og forskning diskuteres på DTU

mandag 10 apr 17

Tilmelding til konferencen

Er du også nysgerrig på, hvordan politikerne vil prioritere energi- og forskningspolitikken fremover, og på hvad erhvervslivet mener?

Se programmet og tilmeld dig konferencen her.  

DTU inviterer til energi- og forskningspolitisk konference den 11. maj, hvor energi-, forsynings- og klimaministeren, folketingspolitikere, virksomheder og forskere mødes.

I 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændstoffer, lyder Folketingets målsætning. I stedet skal energiforbruget baseres på vedvarende energi. Der er dog endnu mange uafklarede faktorer i, hvordan denne omstilling reelt skal ske. Derfor er det bekymrende, at der i disse år bliver skåret kraftigt i bevillinger til energiforskningen.

Dette kommer på dagsordenen den 11. maj, når DTU afholder energi- og forskningspolitisk konference i Lyngby. Her skal folketingspolitikere, repræsentanter fra virksomheder og energiforskningsmiljøer, samt en grøn tænketank diskutere, hvordan Danmark når i mål med den grønne omstilling.

Markante nedskæringer i forskningsbevillinger

Hidtil er Danmark kendt for at indtage en international førerposition inden for vedvarende energi, og vi har i mange år prioriteret investeringer i energiforskningen. Men denne førerposition er udfordret: I 2011 udgjorde de danske forskningsbevillinger på energiområdet ca. 1,1 mia. kr. De bevillinger er i dag reduceret til ca. 500 mio. kr.

"Vi har oplevet et markant fald i midler til energiforskning over de senere år, men for at kunne være med i kapløbet om de nye teknologier, er det vigtigt, at Danmark fortsat investerer i hele forskningsfødekæden på området."
Katrine Krogh Andersen

”Vi har oplevet et markant fald i midler til energiforskning over de senere år, men for at kunne være med i kapløbet om de nye teknologier, er det vigtigt, at Danmark fortsat investerer i hele forskningsfødekæden på området, det vil sige fra den helt grundlæggende forskning til udvikling og demonstration af de egentlige teknologier,” siger Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan ved DTU.

Stort potentiale på eksportmarkedet

Dansk erhvervsliv oplever i disse år et fald i eksporten af energiteknologi. Den udgjorde i 2015 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 procent fra 2014. Men det er en udvikling, som Danmark har et stort potentiale til at vende:

”Det er ikke kun for vores egen skyld, at der skal investeres i udvikling af nye teknologier. Hele verden står over for den samme udfordring. Hvis vi er med i kapløbet, har vi en stor chance for, at vi også får del af gevinsten i form af øget eksport af energiteknologier,” siger Katrine Krogh Andersen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere